ORANJESTAD – Het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) op Aruba signaleert elk jaar meer gevallen van kindermisbruik. Meldbureau Sostenemi heeft bovendien het aantal meldingen van misbruik, sinds het overlijden van de broers Rishandroh en Roshandrick, zien vervijfvoudigen.

Kinderarts Louise Rafael-Croes, die bij gebrek aan een officiële vertrouwensarts op het eiland als zodanig optreedt, constateert dat het aantal gesignaleerde gevallen van seksueel misbruik in 2016 negen keer zo hoog was dan in 2012. Het aantal kindermishandelingen zou sinds 2012 zijn verdubbeld.

Speciale commissie
Een speciale commissie – bestaande uit een kinderpsychiater, kinderartsen en kinderpsychologen – werkt samen met instanties zoals de Jeugd- en Zedenpolitie, de Voogdijraad en Bureau Sostenemi. Bij gebrek aan een officiële meldcode fungeren zij als meldpunt en signaleren gevallen.

Vorig jaar werden in totaal 115 fysiek mishandelde kinderen gesignaleerd bij opname in het ziekenhuis. 105 daarvan kwamen uiteindelijk terecht bij Bureau Sostenemi of de Voogdijraad. 33 kinderen werden onmiddelijk in het ziekenhuis opgenomen om ze buiten gevaar te houden en elf kinderen werden permanent uit hun woonomgeving gehaald en onder toezicht gesteld.

Gevallen van seksueel misbruik komen meestal binnen via de polikliniek, aldus Rafael-Croes. Vaak gaat het om misbruik dat al langer aan de gang is. Tot nu toe zijn dit jaar 72 gevallen van seksueel misbruik van kinderen gesignaleerd op het HOH, meldde Rafael-Croes.

Sostenemi
Bij meldbureau Sostenemi komen dagelijks sinds het overlijden van de broertjes Rishandroh en Roshandrick vijf keer zoveel meldingen binnen van geweld tegen kinderen, zegt directeur Daphney Tecklenborg. Sostenemi is een centraal advies- , meld- en coördinatiepunt voor kindermishandeling en seksueel misbruik. Ze zijn echter niet officieel aangewezen als meldpunt en daardoor niet in de wet verankerd.

“Voorheen hadden we een dagelijks gemiddelde van 1,2 meldingen”, aldus Tecklenborg. Momenteel wordt het bureau alleen bemand door haarzelf en een sociaal werker. Normaal gesproken zitten drie sociaal werkers op het bureau. Tecklenborg: “Maar zelfs als we uit zouden gaan van 1,2 meldingen per dag, zou ik eigenlijk vijf medewerkers moeten hebben. Die heb ik nu aangevraagd bij de regering.”

Ook Sostenemi ziet een jaarlijkse stijging in het aantal gevallen van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Het laatste jaarverslag geeft aan dat in 2007 er nog een totaal van 178 gevallen van mishandeling en misbruik waren genoteerd. In 2012 waren dat 285 en in 2016 een totaal van 318.