Foto: OLB

KRALENDIJK – Bonaire heeft nog geen drie maanden na de vorige coalitie weer een nieuwe. Dinsdagmiddag werd een akkoord getekend tussen UPB, twee leden van de PDB-fractie en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela. UPB-leider James Kroon keert na twee jaar terug als gedeputeerde.

Hij volgt de vrijdag afgetreden Rolanda Hellburg-Makaai op. Binnenkort zullen nog twee nieuwe gedeputeerden aantreden, nadat Clark Abraham (PDB) en Nina den Heyer (MPB) in de Eilandsraadsvergadering van dinsdagavond hun ontslag indienden.

Vlammende afscheidsrede

In haar afscheidsrede haalde Hellburg-Makaai fel uit naar de politiek op Bonaire. “Veertien maanden geleden werd ik door mijn nicht (Jeanoushka Raphaela) gevraagd om gedeputeerde te worden. Ik kwam hier binnen vol respect voor het werk van de negen leden van Eilandsraad, die mijn benoeming unaniem steunden.”

Daar denkt ze bij haar afscheid heel anders over. “De Eilandsraad heeft het werk van de gedeputeerden vooral tegengewerkt. Waar in deze zaal iedereen de mond vol heeft van werken voor ‘het volk’, gaat het in werkelijkheid vooral om hun eigen belang. De democratie functioneert niet op Bonaire, hier heerst de hypocrisie.” Haar toespraak werd begroet met een lang applaus van de publieke tribune.

Ambtenarenapparaat

Hellburg-Makaai, die vol lof was over de samenwerking binnen het Bestuurscollege, was verantwoordelijk voor het ambtenarenapparaat. Dat was de directe aanleiding voor haar vertrek. Het BC heeft uitvoering gegeven aan een al lang door de Eilandsraad genomen besluit om de overheid te laten doorlichten. Op basis daarvan besloot het BC eilandsecretaris Nerry Gonzalez voor te dragen voor schorsing, omdat zij verantwoordelijk was voor het slecht functioneren van het overheidsapparaat. Informatie kwam niet bij de gedeputeerden, besluiten werden niet uitgevoerd.

Zonder de kwestie concreet te noemen maakte Hellburg duidelijk dat haar beleid niet goed viel: “Deze gedeputeerde staat voor integriteit. Gedeputeerde Hellburg moest weg.” In haar ontslagbrief drong Hellburg er bij gezaghebber Edison Rijna op aan ‘werk te maken van mijn memo van 9 augustus, omdat deze te maken heeft met de integriteit van het bestuur van het eiland’.

Retour

Raphaela trok naar aanleiding van de kwestie-Gonzalez de stekker uit de coalitie en ging terug naar de UPB, die zij in februari 2016 had verlaten. Ook Bernabela heeft zich weer verzoend met haar partij, maar blijft onafhankelijk. Robby Beukenboom en Marugia Janga (PDB), die in onmin leven met het partijbestuur en het derde fractielid Michael Pieters, hebben zich bij de coalitie aangesloten.

Abraham en Den Heyer blijven aan tot er nieuwe gedeputeerden zijn aangewezen. Hellburg-Makaai zegt dat niet te doen, omdat Raphaela is teruggekeerd naar de UPB en zij niet als gedeputeerde voor deze partij wil werken. Haar opvolger Kroon kwam tijdens zijn vorige periode als gedeputeerde in opspraak wegens corruptie. Hoewel hij hiervoor niet werd veroordeeld, had het wel zijn ontslag bij de douane tot gevolg. Hij verloor onlangs een rechtszaak tegen dat ontslag, omdat de rechter oordeelde dat hij wel degelijk over de schreef was gegaan bij het verlenen van een taxivergunning.