Vergadering eilandsraad foto Extra Bonaire

Vergadering eilandsraad – foto Extra Bonaire

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire gaat eind oktober bij Nederland op aandringen om maatregelen te nemen om het bestaansminimum op het eiland vast te stellen.

 
De eilandsraad van Bonaire heeft woensdagnacht unaniem een motie hierover aangenomen tijdens een openbare vergadering. De motie instrueert het college om tijdens de Caribisch Nederland-week de minister van Sociale Zaken en Arbeid op te roepen om binnen twee maanden een wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren om het bestaansminimum vast te stellen.

 
Het Caribisch Nederlands-week begint op 28 oktober in Nederland. Tijdens dit regulier bestuursoverleg tussen de openbare lichamen Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Nederland komen verschillende onderwerpen aan bod die spelen op de eilanden en worden er tussentijdse afspraken gemaakt met de besturen van de eilanden.

 
De Bonairiaanse eilandsraad heeft in de motie ook vastgelegd dat het bestuurscollege afspraken moet maken met Nederland om met ingang van januari 2014 de bijstanduitkering (onderstand) op Bonaire te verhogen. De bijstandsuitkering moet gelijk worden aan de pensioenuitkering (AOV), in afwachting van de vaststelling van het bestaansminimum.

 
Door Belkis Osepa