Niet alle gewekte verwachtingen van de staatkundige vernieuwingen zijn nagekomen - foto: Belkis Osepa

Niet alle gewekte verwachtingen van de staatkundige vernieuwingen zijn nagekomen – foto: Belkis Osepa

UTRECHT – Het College voor de Rechten van de Mens wil meer aandacht voor mensenrechten in Caribisch Nederland. Dat blijkt uit een advies van dit college over de evaluatie van de staatkundige structuur van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Het College doet een aantal aanbevelingen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Openbare Lichamen, de Rijksvertegenwoordiger en de Tweede en Eerste Kamer. In de aanbevelingen raadt het College onder meer aan om het ‘minimumniveau van de rechten uit mensenrechtenverdragen te waarborgen en te streven naar volledige implementatie ervan’.

De Nederlandse overheid moet onderbouwd motiveren wanneer de regels in Caribisch Nederland afwijken van die in het Europese deel, schrijft het College. De impact van de effecten op de bevolking moeten daarbij ook onderzocht worden.

Regelgeving
Het College wil dat bij de evaluatie onderzoek gedaan wordt naar de motieven voor de regelgeving voor Caribisch Nederland. Daarbij moet goed bekeken worden of bij het invoeren van nieuwe wetten het gelijkheidsbeginsel is gehanteerd. Dit houdt in dat er alleen verschil in regelgeving mag zijn als de situatie in Caribisch en Europees Nederland zo wezenlijk van elkaar verschilt dat onderscheid objectief gezien gemaakt mag worden. Het College constateert dat er op veel terreinen nieuwe regelgeving is gekomen, terwijl terughoudendheid beloofd was. Dit wordt op de eilanden ervaren als willekeurig en stuit op onbegrip, schrijft het College.

Levensstandaard
De huidige levensstandaard op de eilanden baart het College zorgen: ‘De bewoners van Caribisch Nederland zijn onderdaan van Nederland en hebben evenzeer recht op een behoorlijke levensstandaard als de Nederlanders in Europees Nederland wonen.’ Het College zegt daarmee niet dat de levensstandaard precies hetzelfde moet worden, maar signaleert wel de grote armoede op de eilanden. ‘Nederland dient passende maatregelen te nemen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren’, staat in het advies.

Strafrecht
Een derde punt dat het College noemt is op strafrechtelijk gebied. Het aantal gedetineerden in Caribisch Nederland is relatief erg hoog. Caribisch Nederland staat op nummer 2 in de wereldranglijst met 700 gedetineerden per 100.000 bewoners, zo meldt het College. Ook moet er onder meer geïnvesteerd worden in preventieve maatregelen, alternatieve straffen, TBS regelgeving, jeugdstrafrecht en het waarborgen van de rechten van gevangenen.

Door Jamila Baaziz