De Openbaar lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgesteld een gezamenlijke werkgroep samen te stellen die onderzoek moet gaan doen naar alternatieve oplossingen voor de door de minister aangekondigde bezuinigingen in het zorgpakket in Caribisch Nederland. Tevens is de minister gevraagd de bezuinigingsmaatregelen die per 1 juli ingaan op te schorten totdat de uitkomsten van de werkgroep bekend zijn.


Minister Schippers is bereid het voorstel dat de bestuursdelegaties haar hebben gedaan om uit de impasse over het zorgpakket te geraken ‘serieus te bestuderen.’ De bewindsvrouw beloofde zo spoedig mogelijk te zullen reageren. Wel voegde ze er aan toe ‘dat de bezuinigingsopgave en de opgave om de kosten van de zorg in de hand te houden blijft staan en ingevuld zal moeten worden’.  Zij gaf aan dat zij de komende maanden gezamenlijk wil werken aan een meerjarenplan voor het verder verbeteren van de zorg op de eilanden. Dat heeft voor  haar ‘topprioriteit’.

De delegaties van de bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben in het kader van de Caribisch Nederland-week overleg gevoerd met Schippers.

Onrust

Foto: Nico van der Ven

Gedeputeerde Burney El Hage van Bonaire zei na afloop van het gesprek op het ministerie dat de delegaties de minister nogmaals ‘met klem hebben gewezen op de grote onrust die er onder de bevolking is ontstaan over de ingreep in het zorgpakket’. “Als je die boodschap persoonlijk kunt overbrengen zoals we nu hebben gedaan kun je duidelijker maken dat dit een heel serieus probleem is. Ik heb de indruk dat de minister daarvan doordrongen is”, aldus El Hage.

De delegaties hebben de bewindsvrouw gemeld dat zij de problemen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de beheersing van de kosten in Caribisch Nederland  onderkennen. “Maar wij hebben ook gezegd het als onze verantwoordelijkheid naar de bevolking toe te beschouwen om samen met de minister te zoeken naar oplossingen die niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de zorg voor de burgers en die toch ook bijdragen aan de beheersbaarheid van de kosten.”

Breed draagvlak
De werkgroep moet komen met realistische voorstellen hoe de minister op een andere wijze dan de afgekondigde maatregel de door haar voor 2013 gewenste bezuiniging van 2 miljoen euro kan realiseren. ,,Wij vinden dat de werkgroep ook moet zoeken naar een passend kwaliteitsniveau van de zorg binnen het gestelde budgettaire kader voor 2013. Dat kwaliteitsniveau moet kunnen rekenen op een breed draagvlak bij alle betrokken partijen, inclusief de inwoners van Caribisch Nederland en de zorgsector”, aldus de gedeputeerde.

Volgens El Hage hebben de delegaties de minister nadrukkelijk gewezen op het typisch eigen karakter van de eilanden en het belang van gemeenschappelijk gedragen voorstellen. “Alleen door samen te zoeken komen wij tot effectieve en efficiënte oplossingen voor de gezondheidszorg in Caribisch Nederland die recht doen aan de bijzondere positie van de eilanden”, aldus El Hage.

Door: Belkis Osepa