ORANJESTAD – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft haar vierdaagse werkbezoek aan Saba en St. Eustatius afgesloten. De bewindsvrouw arriveerde zondag op Saba. Op beide eilanden voerde Klijnsma gesprekken met de gezaghebber, het bestuurscollege en met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Ook bezocht zij enkele bejaardenhuizen en sprak zij met gepensioneerden.

Staatssecretaris Klijnsma begroet een bewoonster van het bejaardenhuis op Saba. Foto: RCN

Staatssecretaris Klijnsma begroet een bewoonster van het bejaardenhuis op Saba. Foto: RCN

Het minimumloon, de hoogte van sociale uitkeringen en pensioenen waren de belangrijkste onderwerpen van gesprek. Klijnsma gaf aan dat de specifieke omstandigheden van de eilanden in overweging moeten worden genomen, maar dat de kabinetsbezuinigingen weinig ruimte laten voor financiële tegemoetkomingen.

Klijnsma liet weten dat de gevoerde gesprekken en ontmoetingen met gepensioneerden haar meer inzicht in de leefomstandigheden op de eilanden hadden gegeven. “Ik begrijp nu beter welke problemen zich achter de huisdeur afspelen,” zei Klijnsma tijdens een persconferentie.

Tijdens de gesprekken die Klijnsma met lokale politici voerde, werd zij erop gewezen dat haar ministerie ervoor dient te zorgen dat sociaal zwakkeren op de eilanden niet anders behandeld worden dan die in Nederland. De staatssecretaris vertrok donderdag voor een bezoek aan Bonaire.

Door: John van Kerkhof