De ontslagnemende gedeputeerde Silvana Serfilia - foto: Belkis Osepa

De ontslagnemende gedeputeerde Silvana Serfilia – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Bij het bestuurscollege van Bonaire is een wisseling van de wacht op til. Gedeputeerde Silvana Janga-Serfilia heeft afgelopen dinsdag haar ontslag ingediend bij de eilandsraad. Hans Els loopt zich al warm langs de zijlijn.

Niet alleen Janga-Serfilia verlaat binnenkort het bestuurscollege. Ook UPB-gedeputeerde Burney El Hage heeft op 5 november zijn ontslag ingediend en verlaat de politiek. Uiterlijk 5 december moet een nieuwe gedeputeerde zijn plaats innemen. El Hage neemt ontslag vlak voor de eerste behandeling van de corruptiezaak Zambezi op 25 november. Hij is naast Ramoncito Booi, ex-politiek leider van de UPB, verdachte in de zaak.  Het is de UPB nog niet gelukt een nieuwe gedeputeerde aan te stellen.

Kroon nog niet weg
Gedeputeerde James Kroon heeft al sinds zijn aantreden als partijleider van de UPB aangekondigd ontslag te zullen nemen als gedeputeerde om fractieleider te worden in de eilandsraad. Hij heeft van dit voornemen afgezien, nadat de Rijksdienst Caribisch Nederland een procedure is begonnen om hem te ontslaan als douane-ambtenaar in verband met het voorwaardelijk sepot in een zaak van valsheid in geschrifte.

Het ontslag van Serfilia hing al een tijd in de lucht. Serfilia zit in het college voor de eenmansfractie Santana. Rafael Santana laat al geruime tijd doorschemeren in de media dat Serfilia ontslag neemt omdat het niet botert tussen haar en één of meer gedeputeerden van de coalitiepartner UPB. Haar functioneren wordt intern ter discussie gesteld. Zij is onder andere belast met onderwijs, sociale en culturele zaken.

Ontslagbrief
Serfilia zegt meer tijd te willen besteden aan haar gezin en studie. Ze had al eerder aangegeven niet actief in de politiek te willen blijven. In haar ontslagbrief spreekt ze haar waardering uit voor ‘de prettige manier van samenwerken in zaken die de Bonairiaanse bevolking aangaan’. Ze zal ervoor zorgen dat alle lopende documenten, projecten en bedrijfsafspraken correct en gedocumenteerd worden achtergelaten. Serfilia gaat terug naar haar functie binnen de Directie Samenleving en Zorg.

Hans Els
Rafael Santana bevestigt dat Hans Els, adviseur van Serfilia, gedeputeerde wordt in haar plaats. Els heeft zijn kandidatuur bevestigd. Hij is momenteel algemeen secretaris voor de VVD Afdeling Bonaire. Els zegt dat hij zal aftreden als secretaris, zodra hij benoemd wordt. “Juridisch gezien mag iedereen lid zijn van een politieke partij. Dat is je constitutioneel recht. Maar we hebben afgesproken dat de huidige functie als bestuurder niet verenigbaar is met de functie van bestuurslid bij een andere politieke partij.”

Cruciaal moment
De wisseling van de wacht gebeurt op een cruciaal moment. Het eiland heeft het moeilijk. Zowel op economisch als op financieel gebied moeten er knopen doorgehakt worden om de economie uit het slop te trekken. De nieuwe gedeputeerden moeten beslissingen nemen over het herstellen van de onevenwichtige arbeidsmarkt, de lage lonen en de hoge kosten van levensonderhoud, het grote verschil in sociale uitkeringen en minimumlonen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland, bekostiging van het onderwijs, de problemen op de woningmarkt en de bezuinigingen in de gezondheidszorg.

De eerste onderhandelingen tussen de Fractie Santana en coalitiepartner UPB over de nieuwe takenverdeling zijn al begonnen. Discussieonderwerp is wie de portefeuille van economie en financiën krijgt.

Door Belkis Osepa