Hans Els - foto: Belkis Osepa

Hans Els – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – “Bonaire is onstabiel en in feite zelfs onbestuurbaar”, aldus demissionair gedeputeerde Hans Els. Hij heeft dinsdag zijn ontslag aangeboden aan waarnemend gezaghebber Edison Rijna.

 
Na slechts tweeëneenhalve maand te hebben gefungeerd als gedeputeerde, moet Els zijn biezen pakken. Hij heeft geen steun meer van de eilandsraad en ook niet van de eenmansfractie Santana, die hem naar voren heeft geschoven als gedeputeerde. Een dag eerder heeft een meerderheid in het bestuurscollege hem zijn portefeuilles ontnomen.

 
Vertrouwensbreuk
In januari werd Els samen met Edsel Winklaar benoemd na het vertrek van Burney El Hage en Silvana Serfilia. Half februari uitte hij samen met Rafael Santana kritiek op coalitiepartner UPB. Toch is er nu sprake van een reconciliatie tussen de UPB en Santana, waarbij Els het veld moet ruimen.

 
Els: “Toen ik mijn ontslag niet snel genoeg indiende, besloot de coalitie mij het werken onmogelijk te maken. Persoonlijke belangen en die van een kleine groep spelen een rol, niet het algemeen belang van Bonaire. Ik vind dat Nederland moet ingrijpen.”

 
WEB
Volgens Els moet hij weg omdat hij ‘kritisch en integer’ is. In februari weigerde hij een verdedigingsdocument van de coalitie, om het onderzoeksrapport over onbehoorlijk bestuur tijdens de privatisering van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), te tekenen. “Ik tekende niet, want ik kon de verantwoordelijkheid voor die tien miljoen dollar die zoek is niet nemen.”

 
Els heeft zijn bureau min of meer al opgeruimd, in afwachting van de benoeming van een nieuwe gedeputeerde. Hij keert terug bij de Afdeling VVD Bonaire, waar hij secretaris-generaal is.

 
Rafael Santana is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

 
Door Belkis Osepa