Minister Henk Kamp - foto: Extra Bonaire

Minister Henk Kamp – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – De resultaten in het onderzoeksrapport Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) over management tijdens de privatisering laten onbehoorlijk bestuur vermoeden. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft daarom besloten het onderzoeksrapport door te sturen naar het Openbaar Ministerie (OM).

Kamp overlegt met het Openbaar Lichaam Bonaire en WEB over het vervolgonderzoek. Volgens de onderzoeksresultaten kan een investeringsbedrag van circa tien miljoen dollar niet verantwoord worden.


Dat schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Het is aan het OM om te beslissen over eventuele vervolging. Het rapport beveelt een vervolgonderzoek aan naar onder andere de aanbesteding van het privatiseringsproject WEB-Ecopower en het negeren van adviezen om risico’s te voorkomen.

Project WEB-Ecopower
Het onderzoek naar de ‘corporate governance’ van het WEB behelst de periode 2005 – 2012 en is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van gezaghebber Lydia Emerencia en het ministerie van Economische Zaken. Het doel van het project WEB-Ecopower was betaalbare en duurzame elektriciteitsvoorziening op Bonaire. Dit is niet gelukt.

Kamp noemt in zijn brief een reeks van onregelmatigheden en onduidelijke beslissingen die zijn genomen tijdens de modernisering van het WEB. “Vrijwel alle actoren die waren betrokken bij dit project (bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders) hebben hun rol niet adequaat ingevuld”, aldus Kamp.

Besluit
De onderzoekers hebben zelfs geen informatie kunnen vinden dat het bestuurscollege formeel een besluit heeft genomen voor de privatisering van de energievoorziening. Pas vier jaar later, toen alle contracten al waren getekend, heeft het bestuur een elektriciteitsconcessie getekend.

De lijst van tekortkomingen in het onderzoeksrapport is lang. De onderzoekers concluderen dat de bestuurders ondanks waarschuwingen regelmatig op onduidelijke gronden en zonder voldoende kennis grote investeringsbeslissingen hebben genomen. Verder was er sprake van slechte onderbouwing van bestuursbesluiten, gebrekkige informatievoorzieningen aan aandeelhouders en Raad van Commissarissen en niet behaalde milieudoelstellingen.

Politiek
De onderzoekers concluderen ten slotte dat de relatie tussen politiek en het bedrijfsleven een fundamentele oorzaak is. “De ruimte voor politieke invloed om zaken informeel te regelen, is groot. Voldoende afstand is een noodzakelijke voorwaarde voor het daadwerkelijk in de praktijk kunnen functioneren van corporate governance.”

Door Belkis Osepa