DEN HAAG – De VVD maakt zich zorgen over de energievoorziening op Bonaire. De Tweede Kamerleden André Bosman, René Leegte en Pieter Litjens dienden hierover op 23 mei zestien vragen in bij de Nederlandse ministers van Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, en Economische Zaken, Henk Kamp. Zij willen onder meer weten of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur door het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) waardoor producent Ecopower in de problemen kwam.

De VVD’ers willen verder weten hoeveel subsidie Nederland heeft gegeven om extreme tariefsstijgingen te voorkomen. Ook willen zij weten welke rol het bestuurscollege en de gezaghebber gespeeld hebben in het conflict tussen WEB en Ecopower, dat onlangs verkocht is aan ContourGlobal en vragen zij zich af of deze kwestie onderzocht moet worden door de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

door: Jamila Baaziz