DEN HAAG – De energiekosten op Bonaire zijn gestegen omdat het duurder is geworden stroom op te wekken én omdat het Bestuurscollege lange tijd heeft nagelaten een kostendekkend tarief vast te stellen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de VVD van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Kamp wijt de spanningen tussen energieproducent Ecopower en het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), een overheids-NV, grotendeels aan het uitblijven van een kostendekkend tarief.

Uit de audit van WEB is naar voren gekomen dat het bedrijf ‘bijna failliet’ was en dat al geruime tijd geen onderhoudsinvesteringen verricht werden. De adviezen uit de audit: tariefsverhoging, verbeteren van het management, conflictoplossing tussen WEB en Ecopower en een ‘degelijke externe financiering’  zijn inmiddels uitgevoerd, zo laat Kamp weten. Ook is het tarief voor het leveren van energie intussen wel kostendekkend. Hij noemt het achteraf bezien ‘jammer’ dat WEB en Ecopower niet eerder een oplossing gezocht hebben, maar geeft aan dat het niet aan hem is te bepalen of er sprake was van onbehoorlijk bestuur, zoals de VVD in de vragen suggereerde.

Gezaghebber
De resultaten van een onderzoek naar de ’verantwoordingsmechanismen in de verhouding tussen WEB, het Openbaar lichaam Bonaire en het Bestuurscollege’  – ingesteld door de gezaghebber van Bonaire – worden in het najaar verwacht. Kamp vindt het ‘een belangrijk en positief signaal’ dat dit wordt uitgezocht om te zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer zal gebeuren. Kamp schrijft ook dat de spanningen tussen energieproducent Ecopower en WEB in het verleden hebben gezorgd voor onderbrekingen in de stroomproductie.

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken heeft in 2012 5,5 miljoen euro gegeven aan WEB en het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in 2013 2,3 miljoen ter beschikking. Daarna wordt een ‘aansluitende tijdelijke voorziening geregeld in de aanstaande wet elektriciteits- en drinkwatervoorziening voor Caribisch Nederland’.

door: Jamila Baaziz