WEB-directeur Oslin Boekhoudt (rechts) ondertekent een power purchase agreement met Hydrostor - foto: Ariën Rasmijn

WEB-directeur Oslin Boekhoudt (rechts) ondertekent een power purchase agreement met Hydrostor – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De voortgang van Aruba om vanaf 2020 volledig op duurzaam stroom te draaien is het thema van de vierde editie van het Green Aruba Conference. Het is voor het eerst dat de conferentie wordt gecombineerd met een zitting van het Caribbean Renewable Energy Forum (Cref).

 
De Green Aruba Conference opende woensdag met de aankomst van Arubaanse demissionair ministers, AVP-Statenleden en functionarissen van nutsbedrijven Elmar en WEB in een van de nieuwe elektrische bussen van openbaar vervoerbedrijf Arubus. Premier Mike Eman was wegens ziekte afwezig.

 
Carbon War Room
Carbon War Room, de NGO van miljardair Richard Branson, is aanjager en partner voor het doel van Aruba om vanaf 2020 geen fossiele brandstof meer te gebruiken. Carbon Warroom COO Peter Boyd gaf aan dat Aruba – de eerste in een groep van tien eilanden die de organisatie steunt – goed op weg is. Het rapport van Carbon Warroom over hoe Aruba het best ‘100 procent renewable’ kan worden is klaar en exemplaren ervan werden uitgedeeld.

 
WEB
Maar de meeste aandacht ging uit naar water- en energiebedrijf WEB. Het staatsbedrijf ondertekende meerdere belangrijke akkoorden en Memorandums of Understanding (MoU’s). Te beginnen met het Canadese bedrijf Hydrostor. Hierbij gaat het om de aanleg van opslag voor overtollig opgewekte groene stroom. Daarbij wordt de overtollige elektriciteit dat door windturbines, zonnepanelen en biomassa wordt opgewekt omgezet in gecomprimeerde lucht dat vervolgens in accumulatoren op de zeebodem worden opgeslagen.

 
Op tijdstippen wanneer het stroomverbruik lager is kan de deze energie worden ingezet. Door het akkoord kan gestart worden met de aanleg van een kleine installatie van één Megawatt, ongeveer een procent van het totale verbruik op het eiland. WEB tekende ook een MoU met ander Canadees bedrijf, Temporal. Hierbij gaat het ook om opslag van stroom maar dan via een zware dynamo dat wordt aangedreven door een vliegwiel. Beide projecten moeten volgend jaar operationeel zijn.

 
NREL
Met het National Renewable Energy Laboratory (NREL) tekende WEB een akkoord voor technische ondersteuning. “We voelen dat we een extra partij nodig hebben voor controle op alternatieve duurzame systemen”, aldus WEB-directeur Oslin Boekhoudt. “Een grote fout kunnen we ons namelijk niet permitteren.” WEB kan met dit akkoord rekenen op feedback van een stuk of 2000 wetenschappers op gebied van duurzame energie.

 
Smart grid
WEB ondertekende ten slotte een MoU met stroomdistributeur Elmar en TNO, voor een begin aan het ontwikkelen van een smart grid, oftewel een elektriciteitsnet dat zich aanpast op fluctuerend verbruik. Het is de bedoeling dat in de komende twee jaar een smart grid wordt aangelegd voor de hotelstrip bij Palm Beach. Op basis daarvan wordt een begin gemaakt om stukje bij beetje op de rest van het eiland een smart grid aan te leggen.

 
Door Ariën Rasmijn