Deel van de twaalf kilometer lange asbest buis achter Kukwisa kleuterschool in Pos Chiquito. Foto: Ariën Rasmijn

Deel van de twaalf kilometer lange asbest buis achter Kukwisa kleuterschool in Pos Chiquito – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Bewoners van de wijk Pos Chiquito zijn niet te spreken over de manier waarop water- en energiebedrijf WEB oude buizen, die gemaakt zijn met asbest, heeft proberen te verwijderen.

 
Tijdens een bijeenkomst gisteravond gaf WEB te kennen een meer zorgvuldige manier te gaan hanteren om de ruim 50 jaar oude buizen weg te halen. Voor de omwonenden is dit echter mosterd na de maaltijd.

 
WEB is al enige tijd bezig met het verwijderen van een twaalf kilometer lange buis tussen de raffinaderij in San Nicolas en haar faciliteiten in Balashi. Vroeger werd stookolie van de raffinaderij direct naar WEB gepompt via die verbinding. Punt is echter dat in de buis asbest is verwerkt.

 
Toen enkele weken geleden werd getracht in Pos Chiquito de buis te verwijderen, ging het mis. Volgens WEB-directeur Oslin Boekhoudt is de buis daar al zo verweerd dat er stukken asbest aan hangen. Toch werden die stukken asbest opgepikt door de aannemer en in plastic zakken gestopt.

 
Asbest in de tuin
Omwonenden spreken van werknemers die geen beschermende kleding of mondkapjes droegen. Stukken asbest bleven liggen en zouden niet zijn natgehouden. Sommige mensen hebben zelfs weggewaaide brokken asbest in hun tuin gevonden. Bovendien loopt de buis net achter een kleuterschool. De schoolhoofd van Kukwisa gaf te kennen dat zij nergens van op de hoogte was gesteld. Als een oplettende buurman niet aan de bel had getrokken, dan had niemand wat geweten, zo zeggen de omwonenden.

 
Hulzen
Tijdens een eerdere bijeenkomst, waar ook het managementteam van Directie Volksgezondheid bij aanwezig was, bood WEB haar excuses aan. Sindsdien heeft WEB samen met de aannemer een plan opgesteld. In plaats van dat asbest uit de buizen in de buitenlucht wordt verwijderd, wordt telkens een speciale kunststof huls om een stuk buis geplaatst. Via een in de huls gemaakte paar handschoenen kan de asbest uit de buis worden verwijderd en kan de buis worden gedemonteerd.

 
Bovendien wordt om het stuk buis dat wordt verwijderd een afgesloten tent geplaatst. Na het werk ontdoen werknemers zich van hun kleding en nemen ze een douche. Het is de bedoeling dat over twee dagen met het voorbereidend werk wordt gestart.

 
Ondertussen is ook een meetdeskundige aangetrokken. Zij stelde vast dat het asbestniveau – ruim een week nadat omwonenden plakken asbest in hun tuin vonden – in de lucht verwaarloosbaar laag is, ongeveer een duizendste van de internationaal aangenomen norm. Wat de waarden waren tijdens de anderhalve dag waarop het asbest blootlag, is niet duidelijk.

 
Geld
“Het is fijn om te horen dat het jullie spijt en dat er nu wel naar behoren zal worden gewerkt, maar sorry is niet genoeg”, klonk het uit de zaal. De omwonenden stelden aan WEB voor om een fonds op te zetten voor wanneer mensen eventueel ziek worden, waarmee medicijnen kunnen worden aangeschaft. Een aantal van hen gaf aan al gezondheidsklachten te hebben, zoals benauwdheid en stemverlies. WEB ging niet direct in op het verzoek, maar stelde wel voor om een vervolgbijeenkomst te organiseren samen met Directie Volksgezondheid. Ook beloofde het water- en energiebedrijf de omwonenden beter op de hoogte te houden van de werkzaamheden.

 
Door Ariën Rasmijn