Jeffrey Levenstone UPB Foto Belkis Osepa

Jeffrey Levenstone UPB Foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het blijft rommelen in politiek Bonaire. De eilandsraad op Bonaire heeft dinsdag in een motie hun vertrouwen uitgesproken in de UPB-gedeputeerden Burney El Hage en James Kroon, nadat de aangenomen motie van wantrouwen vorige week illegaal is verklaard.

 
Na vorige week hadden de gedeputeerden moeten vertrekken. Tijdens die vergadering van de raad op 3 september – die zonder quorum doorging – hebben de drie aanwezige oppositieleden het vertrouwen opgezegd en tevens de tweede begrotingswijziging 2013 afgewezen.

 
Deze week waren de coalitieleden UPB/Santana wel aanwezig en hebben de motie van wantrouwen van tafel geveegd. Eilandraadslid Jeffrey Levenstone (UPB) verklaarde dat het Reglement van orde in de Wet openbaar lichamen BES (WolBES) is geschonden, want slechts bij een vergadering van meer dan de helft van de raad mag besloten worden over een nieuw agendapunt.

 
Onderzoek
Volgens de UPB/Santana eilandraadsleden heeft het gebeuren ‘schade berokkend aan het imago van Bonaire’. Een meerderheid van de raad heeft nu ook besloten middels een motie om een onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken van de vergaderingen van 27 augustus en 3 september. Alle besluitvormingen tijdens die vergaderingen moeten onder de loep worden genomen. Het onderzoek moet door een onafhankelijk orgaan uitgevoerd worden vóór 30 september.

 
De afwijzing van de tweede begrotingswijziging is ook met een motie teruggedraaid. Het bestuur van Bonaire heeft een aanvraag voor een renteloze lening van 32 miljoen dollar – al goedgekeurd door het College Financieel Toezicht – ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Door Belkis Osepa