KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (OM BES) weerlegt met nadruk de

Hoofdofficier David van Delft

Hoofdofficier David van Delft – foto: Belkis Osepa

beweringen van gedeputeerde James Kroon dat hij onder druk was gezet om zijn voorwaardelijke sepot te ondertekenen. “Kroon is met alle egards behandeld en hij heeft voldoende gelegenheid gehad om met zijn raadsman en met partijgenoten te overleggen”, aldus David van Delft, hoofdofficier van Justitie OM BES.

In de eilandsraadvergadering afgelopen donderdag gaf Kroon uitgebreid uitleg over de kwestie rond het uitgeven van een taxivergunning. Hij is door het OM beschuldigd van valsheid in geschrifte en oplichting. Het OM heeft de zaak voorwaardelijk geseponeerd. Dit sepot heeft hij geaccordeerd en ondertekend. In de vergadering verklaarde Kroon dat hij niets verkeerd heeft gedaan, behalve procedures volgen die tekortkomingen hebben. Ook verklaarde hij door het OM onder druk te zijn gezet en dat hij amper de tijd heeft gekregen om goed te overleggen met zijn advocaat en UPB-partijgenoten.

Uitleg
Hoofdofficier van Justitie David van Delft vertelt gedetailleerd hoe James Kroon is behandeld op het parket. Hij werd te woord gestaan door de officier van Justitie Marleen Overmeer. “Het politieonderzoek is met hem besproken en hem is uitgelegd welke bewijsmiddelen er waren. Vervolgens werd uitgelegd waarom het OM BES tot een voorwaardelijk sepot was gekomen. De inhoud van het voorwaardelijk sepot is met hem doorgenomen en is hem uitgelegd dat de zaak aan de strafrechter kon worden voorgelegd”, vertelt Van Delft.

Het OM heeft Kroon ook uitgelegd dat een persbericht verstuurd zou worden, want de pers moet geïnformeerd worden. Van Delft: “Na de aangifte van gezaghebber Lydia Emerencia is de zaak publiekelijk bekend geworden en de burgers hebben het recht om te weten wat de uitkomst is van de zaak, ook omdat James Kroon een publiek persoon is.”

Overleg
Ook de kritiek van Kroon dat hij onvoldoende gelegenheid heeft gekregen om met zijn advocaat te overleggen, veegt Van Delft van tafel.  “De heer Kroon werd in de gelegenheid gesteld om telefonisch te overleggen met zijn raadsman. De officier van Justitie is toen de kamer uitgegaan en Kroon heeft met zijn raadsman getelefoneerd. Toen hij klaar was, is hem gevraagd wat hij wilde. Hij gaf aan dat zijn raadsman had gevraagd om overleg met de officier van Justitie”, legt Van Delft gedetailleerd uit.

Officier van Justitie Marleen Overmeer heeft toen via de telefoon van Kroon met advocaat Pietersz gesproken. Opvallend was wat advocaat Pietersz vroeg in dat gesprek. Van Delft: “Pietersz vroeg de afdoening van de zaak niet in de openbaarheid te brengen. Het is hem gezegd dat daarover niet te discussiëren viel.”

Van Delft legt uit dat Kroon vervolgens meer tijd kreeg om ook met partijgenoten van de UPB te overleggen over de politieke consequenties van het sepot. “Hij kreeg die gelegenheid en met hem werd afgesproken dat hij een uur later weer op het parket zou komen. Na een uur kwam hij terug en gaf aan dat hij het voorwaardelijk sepot accepteerde”, aldus Van Delft. Van Delft concludeert dat van ‘onder druk zetten’ geen sprake is geweest. “Hij is door het OM BES met alle egards behandeld.”

Tip van de sluier
In de verantwoording van James Kroon tijdens de eilandsraadvergadering zei hij dat in tegenstelling tot wat iedereen denkt, heeft hij geen handtekening van de gezaghebber vervalst. Uit zijn betoog kon niet duidelijk worden opgemaakt wat voor valsheid in geschrifte en oplichting hij heeft gepleegd. Van Delft licht een tip van de sluier op. “Het voorwaardelijk sepot met een proeftijd van 3 jaar is gegrond op de verdenking van het ‘doen plegen van valsheid in geschrifte’, dus het door anderen doen ondertekenen van een vals document en oplichting van de leden van het Bestuurcollege.”

Door: Belkis Osepa