KRALENDIJK – Gedeputeerde James Kroon van de coalitiepartij UPB op Bonaire heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. Het Openbaar Ministerie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius (OM BES) heeft desondanks de strafzaak tegen Kroon voorwaardelijk geseponeerd. OM BES: “Een strafrechtelijke vervolging is niet opportuun.” Het OM BES heeft ook in overweging genomen dat Kroon een ‘first offender’ is.

Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft in november vorig jaar aangifte gedaan van valsheid in geschrifte binnen het Bestuurscollege. Dit in verband met het afgeven van een taxivergunning voor de broer van Kroon, die niet volgens de regels is afgegeven.

Foto: Belkis Osepa

Foto: Belkis Osepa

Op basis van deze aangifte is onder leiding van het OM BES een strafrechtelijk onderzoek gestart. In dit onderzoek zijn zaken in beslag genomen, verschillende getuigen gehoord, computers bekeken en is vervolgens gedeputeerde James Kroon als verdachte aangemerkt en als zodanig gehoord. Het OM BES meldt dat het onderzoek gericht was op zowel valsheid in geschrifte als oplichting.

Onder regie van Kroon is een concept-taxivergunning opgemaakt voor de heer H. die niet volgens de geldende wachtlijst aan de beurt was. Vervolgens heeft Kroon, buiten de commissie Openbaar Vervoer om, een concept-besluit laten maken, zonder advies van de commissie. Het besluit is vervolgens getekend door de eilandsecretaris en de leden van het bestuurscollege. Emerencia deed aangifte toen ze erachter kwam dat de juiste wettelijke procedure niet was gevolgd.

Ondanks het feit dat het OM geconstateerd heeft dat Kroon zich schuldig heeft gemaakt aan de genoemde misdrijven, wordt hij niet vervolgd. “Het is primair aan de lokale volksvertegenwoordiging (de eilandsraad) om de integriteit van bestuurlijk handelen te toetsen, te controleren en zo nodig te sanctioneren.” Dat schrijft het OM BES in het persbericht naar aanleiding van haar vervolgingsbeslissing na het onderzoek.

 

Daarnaast heeft het OM BES in overweging genomen dat de verdachte een “first offender” is. Het OM heeft de zaak tegen Kroon voorwaardelijk geseponeerd met een proeftijd van 3 jaar onder de voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd niet schuldig zal maken aan enig strafbaar feit.

Door: Belkis Osepa