KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire zit in een moeilijk parket. Het bestuurscollege, waaraan Emerencia ook deelneemt, heeft vorige week besloten de Directie Toezicht en Handhaving uit de portefeuille van de gezaghebber te halen.

Gezaghebber Lydia Emerencia Foto: Openbaar Lichaam Bonaire

Gezaghebber Lydia Emerencia Foto: Openbaar Lichaam Bonaire

Emerencia protesteert diplomatiek maar fel hiertegen in een brief aan de gedeputeerden. Ze heeft ook Rijksvertegenwoordiger Stolte aangeschreven en  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnformeerd over de ontstane impasse.

De directie Toezicht en Handhaving is per direct voor een periode van drie maanden ondergebracht bij gedeputeerde Silvana Janga-Serfilia. Op woensdag 4 juni, tijdens een debat in de Eerste Kamer over de toekomst van het Koninkrijk, kwamen de problemen in het bestuurcollege van Bonaire ook even aan de orde.  Minister Ronald Plasterk wist aanvankelijk niet van de problemen. In de pauze werd hij bijgepraat. Daarna kon hij niet meer zeggen dan dat het bestuurscollege zelf besluiten neemt over de portefeuilleverdeling.

Onverantwoord
Emerencia schrijft in haar brief dat er ‘geen legitieme redenen zijn om een reeds zwaar belaste gedeputeerde per direct op te dragen de nieuwe taak op te nemen in haar portefeuille’. Ze vindt het een ‘onverantwoord’ besluit en adviseert om de nieuwe portefeuilleverdeling in te laten gaan per 1 september 2013.

Op Bonaire wordt gesproken van een koude oorlog tussen gezaghebber Emerencia en de gedeputeerden van de coalitie UPB, de Fractie Santana en de eilandsecretaris. De communicatie tussen die partijen is verre van optimaal. Begin dit jaar ontstond een vertrouwensbreuk. Dat kwam omdat Emerencia integriteit in de publieke sector hoog op haar prioriteitenlijst heeft gezet en corruptie tegen wil gaan. Dit jaar is Bonaire gestart met een integriteitproject en krijgt daarbij steun van het Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector  (BIOS).

Voorbeelddirectie
Emerencia zegt in haar brief aan het hoogste bestuursorgaan van het eiland dat juist de directie Toezicht en Handhaving de ‘voorbeelddirectie’ moet zijn, ‘die de garantie dient te bieden dat integriteit en deugdelijkheid van bestuur onderdeel moeten vormen van toezicht en handhavingpraktijken op Bonaire’.

Integriteit en het tegengaan van corruptie zijn belangrijke thema’s voor politiek Den Haag. Integriteitkwesties die vooral op Curaçao en Sint Maarten spelen, worden nauwkeurig gevolgd door Nederland. Maar tot nu toe heeft de Nederlandse regering geen standpunt ingenomen over integriteitzaken die spelen op Bonaire als bijzondere gemeente van Nederland.

Door Belkis Osepa