Emerencia (Foto: Belkis Osepa)

Lydia Emerencia (Foto: Belkis Osepa)

KRALENDIJK – De gedeputeerden en de eilandsraadsleden van de coalitie UPB/Santana in het Bestuurscollege van Bonaire hebben gezaghebber Lydia Emerencia een ultimatum gegeven, omdat ze geen basis zien in een verdere samenwerking met Emerencia. Ze moet zelf ontslag nemen of een meerderheid zal in de Eilandsraadvergadering op dinsdag 9 juli een motie van wantrouwen tegen haar indienen. Emerencia streeft sinds haar aantreden voor integriteit en goed bestuur in het overheidsapparaat.

De bestuurscrisis op Bonaire is hiermee op een hoogtepunt. De spanningen binnen het Bestuurscollege hebben ook Den Haag bereikt via rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte en de liaison van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Emerencia heeft de Eilandsraad geïnformeerd dat zij geen kans heeft gekregen om te reageren op de positie die de gedeputeerden in het Bestuurscollege en de eilandsraadsleden (UPB/Santana) hebben aangenomen.

Aangifte
Sinds het Openbaar Ministerie gedeputeerde James Kroon schuldig heeft bevonden aan valsheid in geschrifte en fraude bij het geven van een taxivergunning, wordt gezaghebber Lydia Emerencia van alle kanten aangevallen door de eilandsraadsleden en gedeputeerden van de coalitie UPB/Santana. Haar wordt kwalijk genomen dat ze – volgens de coalitie – aangifte heeft gedaan tegen Kroon. Hoofdofficier van Justitie David van Delft heeft deze aanname meteen de grond ingeboord en geïnformeerd dat de aangifte van Emerencia slechts betrekking had op onregelmatigheden in het geven van een taxivergunning.

Toch blijft de coalitie Emerencia publiekelijk uitmaken voor leugenaar. Gedeputeerden en eilandsraadsleden willen niet met haar aan tafel en ze weigeren ook een bemiddelingspoging voorgesteld door Emerencia. In overeenstemming met Nederland heeft Emerencia voormalig gouverneur Frits Goedgedrag gevraagd haar te ondersteunen in de uitwerking en uitvoering van een plan om eenheid in het bestuur van Bonaire te realiseren. Goedgedrag heeft positief geantwoord, maar de gedeputeerden lijken niet bereid mee te doen aan een bemiddeling.

Social media
Inmiddels hebben verschillende Bonairianen zich gemobiliseerd op social media en verklaard Emerencia te zullen  steunen tijdens de eilandsraadvergadering op dinsdag. De reacties op de hoogoplopende bestuurscrisis op het eiland liegen er niet om. “Hoe kan het dat degenen die niet integer zijn en corrupt aanblijven, terwijl Emerencia het veld moet ruimen? Het lijkt of mensen die waarden en normen respecteren het niet uithouden op Bonaire. Ik ben voor een actie om de gezaghebber te steunen. Wij als volk moeten nu duidelijk maken dat dit te ver gaat”, staat op Facebook.

In de tussentijd heeft de schuldig bevonden gedeputeerde Kroon zijn werkzaamheden hervat en gedeputeerde Burney el Hage wacht op zijn dagvaarding in de Zambezi-zaak. Hij wordt verdacht van corruptie. Het Openbaar Ministerie heeft eind mei verklaard dat zowel El Hage als UPB-prominent Ramonsito Booi binnenkort een dagvaarding krijgen om voor de rechter te verschijnen. De enige gedeputeerde van het Bestuurscollege die nog niet in aanraking is gekomen met de rechtspraak is Silvana Serfilia. Zij wordt gesteund door eilandsraadslid Rafael Santana die Emerencia publiekelijk heeft beledigd en geweigerd heeft aan tafel te zitten met de gezaghebber.

Door: Belkis Osepa