foto: Jamila Baaziz

foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – De huidige bestuurscrisis op Bonaire is voor minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties geen heet hangijzer. Uit een brief aan de Tweede Kamer blijkt dat hij dat de geluiden over een broeiende bestuurscrisis op het eiland die hem in juni bereikten van zich af laat glijden. Gezaghebber Lydia Emerencia zei onder vuur te liggen vanwege haar strijd voor integriteit. De brief verschijnt precies op de dag dat Emerencia ter verantwoording is geroepen door het Bestuurscollege en de Eilandsraad en de crisis inmiddels een hoogtepunt heeft bereikt.

Plasterk lijkt de politieke situatie op Bonaire, zoals die opgetekend is door diverse media, niet bijzonder zorgelijk te vinden. In antwoord op vragen van PvdA-Kamerleden Pierre Heijnen en Jeroen Recourt – die begin juni gesteld zijn – geeft de minister aan dat hij gemengde signalen krijgt over de moeizame verhoudingen in de Bonairiaanse politiek: “De berichtgeving is mij bekend. Daarmee is niet per definitie gezegd dat alle berichtgeving de feiten adequaat weergeven. Daarom laat ik mij frequent door mijn ambtelijke ondersteuning en door de Rijksvertegenwoordiger informeren over de ontwikkelingen.”

De vertrouwensbreuk tussen Emerencia en de coalitiepartijen op Bonaire heeft volgens Plasterk niet met zekerheid te maken met de strijd van de gezaghebber voor integriteit: “Het is en blijft lastig om met exacte zekerheid uitspraken te doen over motieven van de betrokkenen in Bonaire.” Het Bestuurscollege is volgens de minister vrij om de portefeuille van de gezaghebber te wijzigen, zolang ze haar wettelijke taken ongemoeid laten.

Strafrechtelijk onderzoek
Wat Plasterk vindt van het aanblijven van Bonairiaanse bestuurders waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt, blijft onbeantwoord. De minister legt uitsluitend uit aan welke formele eisen een bestuurder moet voldoen, zoals ‘Nederlander zijn, ingezetene van het openbaar lichaam, minimaal achttien jaar zijn en niet uitgesloten van het kiesrecht’. Begin juni zei Plasterk in de Eerste Kamer ook al dat de vraagtekens over de integriteit van een aantal strafrechtelijke verdachte bestuurders op Bonaire hem minder zorgen baart dan die in Curaçao en Sint Maarten.

Aanpak integriteit
Over de mogelijkheden om de integriteit van het bestuur op Bonaire te bevorderen zal in december een advies komen. Plasterk geeft aan dat er inmiddels al gedragscodes voor gedeputeerden, eilandsraadsleden en gezaghebbers zijn vastgelegd op zowel Bonaire als Sint Eustatius.

door: Jamila Baaziz