DEN HAAG – De landsrecherche van Curaçao heeft ‘volledig ontoereikende middelen’ om effectief zijn taken uit te kunnen voeren. Dat is een van de ‘opvallende conclusies’ die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties noemt in de brief bij de aanbieding van het rapport van Transparency International (TI) aan de Tweede Kamer.

Het rapport is eind juni al op Curaçao gepresenteerd. De minister wijst erop dat TI de regering van Curaçao erop heeft gewezen om geld en personeel beschikbaar te stellen voor de rechtshandhaving. Ook het werk van het Openbaar Ministerie wordt bemoeilijkt door de problemen bij recherche en politie.

Corruptie
Plasterk noemt in zijn brief een aantal ‘in het oog springende conclusies’. Zo refereert hij aan wat hij noemt ‘de kloof tussen de algemene perceptie van corruptie aan de ene kant en de daadwerkelijke aanwezige, concrete informatie over corruptieschendingen aan de andere kant’. “Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles (zoals verlies van werk).” Ook het gebrek aan controle op regelgeving die corruptie moet tegengaan valt hem op.

Politiek
Een ander punt dat Plasterk expliciet noemt is de ondoorzichtigheid van het functioneren van politieke partijen. Zo is onduidelijk hoe deze gefinancierd worden. Bovendien heeft TI de indruk dat de partijen vooral ‘de belangen van hun leiders dienen’ en niet die van de kiezers.

Positief
Plasterk haalt ook een positief punt uit. TI rapporteert dat ‘de rechtsprekende macht, de Ombudsman en de toezichthoudende instanties (Cft, SOAB en Algemene Rekenkamer) grotendeels onafhankelijk zijn’. Maar dan moeten hun aanbevelingen en adviezen wel opgevolgd worden, daar maakt TI zich wel zorgen over, zo schrijft Plasterk. Hij zegt te zullen volgen wat Curaçao gaat doen met de bevindingen van TI.

door: Jamila Baaziz