Andrew McDevitt, Alejandro Salas en Nelly Schotborgh van Transparancy International Foto: Leoni Leidel-Schenk

Andrew McDevitt, Alejandro Salas en Nelly Schotborgh van Transparancy International Foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – De publieke sector, de politieke partijen en de media zijn de zwakste schakels in het vermogen van Curacao om corruptie te bestrijden. Dat stelt de anticorruptie groep Transparency International in hun evaluatie van Curaçao’s National Integrity System. Volgens Alejandro Salas, Regionaal Directeur van Transparency International, is het niet alleen een taak van de leiders om corruptie te bestrijden, maar van alle ingezetenen van Curaçao.

“Alle instituties, sectoren en mensen moeten samenwerken om een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders”, aldus Salas vandaag tijdens de presentatie van het rapport. “Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

Dick Drayer in gesprek met Alejandro Salas

Volgens deze evaluatie is er een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en de scheiding der machten zoals vastgelegd in de Grondwet vervagen. Volgens de evaluatie maken de Staten ook niet optimaal gebruik van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om de regering te controleren.

Studie
Vorig jaar is begonnen met de evaluatie van Curaçao’s National Integrity System, een studie naar de belangrijkste instellingen om corruptie aan te pakken. Ex-premier Gerrit Schotte heeft tijdens zijn bewind het onderzoek aangevraagd om de zorgen rondom de screening van zijn kabinet te sussen. De evaluatie is vanochtend voorgelegd aan de Raad van Minister en volgens Salas hebben minister-president Ivar Asjes en zijn ministers goed gereageerd op het rapport. “Wij hebben er een goed gevoel bij dat ze het evaluatierapport ten harte nemen”, liet Salas desgevraagd weten.

Vertrouwen
Er heerst volgens Transparancy International op Curaçao een algemeen gebrek aan vertrouwen in vitale instituties. Dit vormt een grote hindernis om de fundamenten Curaçao als nieuw land te versterken en het beperkt het succes van elk programma gericht op aanpak van corruptie en bevordering van behoorlijk bestuur.

Verantwoordelijkheid media
Een belangrijke pilaar die integriteit moet bevorderen is de media. “Maar de werkelijkheid laat zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn. Journalisten verdienen over het algemeen een laag salaris, en de inhoud van mediaverslagen worden af en toe sterk beïnvloed door het feit dat mediabedrijven voor hun inkomsten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt”, lichtte hoofdzonderzoeker Nelly Schotborgh toe. “Er zijn weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen.”

Rechtspraak
In tegenstelling tot politieke partijen, scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instituties betrekkelijk goed in de studie. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. “Zij spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen. Maar deze rol wordt ondermijnd door de zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden”, concludeert Transparancy International. De evaluatie blijft benadrukken dat alle factoren moeten samenwerken om corruptie tegen te gaan. Het rapport is in zijn geheel via de website van Transparancy International te downloaden.

Door: Leoni Leidel-Schenk en Dick Drayer (audio)