WILLEMSTAD – De Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) roept veel vragen op. De lokale media staan vol met ingezonden brieven en Amigoe bracht het nieuws dat er dagelijks honderden mensen contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met de grote vraag: kan ik me bijverzekeren voor hulp die niet door de BVZ gedekt wordt?

Volgens Armgard Gibbes-Sasso, hoofd Communicatie van SVB, is die onduidelijkheid over aanvullende verzekeringen totaal niet nodig. “In de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten staat inderdaad een artikel dat stelt dat de uitvoeringsorganisatie aanvullende voorzieningen die uitgaan boven het verstrekkingenpakket kan aanbieden. Dit is echter nu nog niet het geval bij de SVB en hier zijn geen plannen voor. Of dit ooit gaat gebeuren, daar kan ik geen uitspraak over doen. Iedereen is nu derde klas verzekerd en bij SVB kan je geen klasse-upgrade krijgen. Mensen die zich aanvullend willen verzekeren, moeten voorlopig nog terecht kunnen bij de particuliere verzekeringsmaatschappijen.”

Maar bij de verzekeringsmaatschappijen is veel onduidelijkheid en worden er verschillende regels gehanteerd.

“Ik heb mijn eigen bedrijf en wilde me deze maand verzekeren, maar dit ging niet meer”, vertelt de negenendertigjarige ondernemer Antoine van der Laar. “Ik moet twee keer per jaar naar de tandarts en de BZV dekt dit niet, maar ik kan me ook niet meer particulier verzekeren.”

Buiten spel
Verzekeringsmaatschappij ENNIA is niet verrast door het verhaal van Van der Laar. “Niemand mag zich meer particulier verzekeren bij ons”, legt Rebecca Rojer uit, ze is jurist bij de verzekeraar: “Iedereen die voor februari 2013 volledig bij ons verzekerd was, blijft dat wel zo lang de verzekering niet onderbroken wordt.”

ENNIA helpt klanten nog wel met aanvullende verzekeringen, maar zegt niet te weten tot wanneer zij dit kunnen blijven doen. “In de wet staat dat de SVB aanvullende verzekeringen aanbiedt dus het is afwachten wanneer ze dit gaan doen. Als dit gebeurt, worden wij buiten spel gezet, maar voorlopig krijgen we geen duidelijkheid van de SVB.”

Dubbele premie
Ook verzekeraar Fatum tast in het duister. “We kunnen klanten nog wel volledig verzekeren, maar het risico bestaat dat de SVB ook premie gaat vragen en een klant dubbel betaalt”, legt een marketing medewerker uit. Een medewerker van Seguros Brouwer vertelt dat de maatschappij helemaal geen ziektekostenverzekeringen meer afsluit. “We mogen zelfs geen aanvullende verzekeringen meer afsluiten en de SVB biedt deze niet aan. Iedereen moet zaken als de tandarts nu gewoon zelf betalen.”

Iedereen een BVZ
Armgard Gibbes-Sasso legt uit wie er sinds februari via de SVB een basisverzekering heeft. “Met uitzondering van ambtenaren en eigen risicodragers, zoals werknemers van de Isla en het SEHOS, zijn alle ingezetenen van Curaçao verzekerd via SVB. Dit betekent ook de freelancers en iedereen die eigen baas is.” De verzekeringspremies bestaan uit een vast en een inkomensafhankelijk deel. Het vaste deel betreft de nominale premie van 82 gulden per jaar per persoon. Mensen die moeten rondkomen van minder dan 1000 gulden per maand, hoeven deze premie niet te betalen. De inkomensafhankelijke premie bedraagt 0% voor degenen die een inkomen van minder dan 12.001 gulden per jaar ontvangen; 10% voor gepensioneerden waarvan hun maandinkomen meer is dan 1000 gulden en 12% voor de rest van de bevolking. Wanneer iemand in dienst is van een baas, moet de werkgever 75 procent van de premie voor zijn rekening nemen.

Door: Elisa Koek