WILLEMSTAD – De basisverzekering Ziektekosten (BVZ) dekt momenteel geen tandartskosten van mensen boven de achttien jaar, maar hier komt verandering in. Nog deze maand kunnen ingezetenen van Curaçao met een inkomen van minder dan 1000 gulden per maand hun tandartsbezoek verhalen op de verzekering.

Eind juni wordt besloten welke maatregelen officieel worden aangepast door middel van de reparatiewet. Tandartskosten, maar ook een bril zijn zaken die ter discussie staan. Om de periode tot eind juni te overbruggen, worden er deze maand al tijdelijke maatregelen getroffen. “Allereerst wordt het flankerend beleid actief”, legt Victor Monk, sector-directeur Sociale Ontwikkeling, uit. “Dit gebeurt nog deze maand. Zodra dit beleid ingaat, krijgt iedereen met een inkomen onder de 1000 gulden tandartskosten vergoed. Tot eind juni hebben we de tijd om de balans op te maken en te onderzoeken of het financieel haalbaar is om deze kosten te vergoeden vanuit de BVZ. Voorlopig zijn we bezig met tandartskosten voor zestigplussers, maar de minister heeft gezegd met iedereen rekening te houden. Tot er knopen zijn doorgehakt, kan iedereen, ook mensen onder de zestig, met een laag inkomen rekenen op het flankerend beleid. Behalve tandartskosten, onderzoeken we ook de mogelijkheid om een bril en protheses te vergoeden.”

‘Niet teveel sleutelen’
Het model van de BVZ is sinds de eerste versie al menig maal aangepast en in juni gebeurt dit weer. Jan de Wit, consultant en voorzitter van de commissie die eindadvies gaf over de conceptwetgeving voor de BVZ, denkt dat veel sleutelen aan het model geen goed idee is. “Het model is gebaseerd op bepaalde omstandigheden, situaties en inkomens. In eerste instantie gold de regeling voor alle ingezetenen, maar er is inmiddels al een aparte regeling voor mensen met een inkomen onder de 1000 gulden. Ook pensionado’s die alleen AOW ontvangen betalen niet meer mee. Eigenlijk klopt dit niet en zouden voor zulke situaties subsidies moeten worden aangevraagd. In Nederland heb je daar bijvoorbeeld de zorgpremie voor. Zulke subsidies komen uit een ander potje en gaan niet ten kosten van het model waarop de BVZ is gebaseerd.”

Implementatie BVZ
Volgens beleidsmedewerker van de beleidsorganisatie Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur Anthony Guillermo is het niet vreemd dat het plan voor de BVZ nog bijgeschaafd moet worden. “De eerste twee jaar zijn we bezig geweest met het beleid en het afgelopen jaar met de ontwikkeling van de wetgeving. Het is een politiek heel dynamisch proces geweest waarin het beleidsconcept telkens weer veranderingen zijn doorgevoerd. Sinds 2 maanden is de SVB nu bezig met de implementatie van de wetgeving. Het is onze bedoeling dat de wet het beleid volgt en niet andersom. Vandaar dat we langzaam dingen aanpassen in de wet op. Deze aanpassingen gebeuren via de reparatie wetgeving.”

Door: Elisa Koek