José Jardim (Financiën) en Jeanne-Marie Francisca (SOAW)

José Jardim (Financiën) en Jeanne-Marie Francisca (SOAW) – foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Minister José Jardim van Financiën is niet van plan om een grotere groep minvermogende mensen te ontzien bij de premieheffing Basisverzekering ziektekosten (BVZ).
Een poging daartoe van minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) strandde vandaag in de ministerraad op Curaçao. Naar verluidt zijn de partijen woest uit elkaar gegaan.


Gliding scale
De regering heeft bij de invoering van het nieuwe stelsel BVZ in februari afgesproken een ‘gliding scale’ toe te passen bij de premieheffing. Jardim gaat daarbij uit van fiscale en begrotingstechnische aspecten. De inkomensgrens van 12.000 gulden per jaar is daarbij leidend. Mensen die daar net boven zitten moeten 10 procent premie betalen, mensen daaronder worden vrijgesteld.
In overleg met het ministerie van Financiën, Gezondheid en Milieu, SOAW en overheidsaccountant SOAB is de regering akkoord gegaan om een groep ouderdomspensioen-gerechtigden die vanwege hun bijzondere situatie net boven die inkomensgrens vallen, ook te ontzien. Francisca wil die groep uitbreiden naar onder meer loontrekkers en zelfstandigen.
Armoedegrens
Uitgangspunt voor het bepalen van de armoedegrens bij die groepen zou, volgens Francisca, de berekening moeten zijn zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die hanteert (zie tabel). Het CBS voegt naast inkomen nog een tweede variabele toe om de armoedegrens te bepalen: de gezinssamenstelling. De groep die dan zou worden ontzien, stijgt daardoor aanzienlijk. Dat ziet de minister van Financiën niet zitten, volgens Francisca.
Klik op de tabel om te vergroten:

tabel in armoede cbs
Meevaller
De financiering van het voorstel van Francisca moet komen uit een mogelijke meevaller van 40 miljoen gulden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), aan het eind van dit jaar. Daarmee vraagt de minister om te breken met het uitgangspunt dat het ministerie van SOAW zelf moet opdraaien voor de gederfde inkomsten uit premieontheffing, als gevolg van het toepassen van de gliding scale.
Volgens Francisca wordt het tijd dat haar regering na alle harde maatregelen weer eens een sociaal gezicht laat zien, waarbij de mens centraal staat. “Dat heeft zij beloofd aan het volk”, aldus de minister. Jardim was niet bereikbaar voor commentaar.
Door Dick Drayer