DEN HAAG – De integriteit van het bestuur op Bonaire baart minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties minder zorgen dan de integriteitsperikelen op Sint Maarten en Curaçao. Dat blijkt als Eerste Kamerlid Frank van Kappen (VVD) daarnaar vraagt tijdens het Kamerdebat op 4 juni.

Van Kappen wil weten of de minister bereid is in te grijpen op Bonaire als zou blijken dat gedeputeerden of eilandsraadsleden veroordeeld zouden worden omdat zij niet integer gehandeld hebben. Hij doelt hiermee onder meer op de Zambezi-zaak, waar gedeputeerde Burney El Hage en oud-politicus Ramonsito Booi verdachten zijn. Van Kappen: “Wij maken ons zorgen over Curaçao en Sint Maarten, maar op Bonaire – waar wij directe verantwoordelijkheid voor dragen – is ook een en ander aan de hand.”

Plasterk geeft aan geen uitspraken te willen doen over mogelijk ingrijpen mochten Bonairiaanse politici veroordeeld worden. “Dat is van een andere orde”, aldus de minister. “Ik wil niet ingaan op een als/dan-situatie. Dat zal ook afhangen van de ernst van de situatie.” Saillant detail: op de publieke tribune zat op dat moment gedeputeerde El Hage.

door: Jamila Baaziz