Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

DEN HAAG – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte legt per 1 mei 2014 zijn functie neer. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties vandaag per brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Als reden voor het vertrek schrijft Plasterk: “De Rijksvertegenwoordiger, de heer Stolte, heeft aangegeven vanuit bestuurlijke continuïteit gedurende de evaluatie in functie te blijven, maar daarna deze functie neer te leggen. Dat zal zijn op 1 mei 2014. Meer dan drie jaar in een dergelijke functie acht hij te lang. Hiermee biedt hij tevens ruimte voor het werven van een opvolger, in het licht van de uitkomsten van de evaluatie. Ik heb met respect van zijn besluit kennisgenomen en waardeer zijn onverminderde betrokkenheid.”

Plasterk rept niet over de houdbaarheid van de positie van Stolte die al enige tijd onder druk staat, omdat hij weinig steun zou vinden bij het bestuur en de politiek op Bonaire. Ook wordt niet gerefereerd aan de NRC-onthulling over mogelijk onrechtmatig gebruik van subsidiegelden door uitvoeringsorganisatie Stichting Samenwerking Nederlandse Antillen (SONA), waar Stolte een periode penningmeester was.

Evaluatie
Plasterk neemt verder een voorschot op de geplande evaluatie van de staatkundige vernieuwing sinds 10-10-’10. Tijdens die evaluatie zal in elk geval bekeken worden hoe ‘diverse Nederlandse (ambtelijke en andere) functies en mechanismen, zoals ambtelijke voorportalen, de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), de zogenoemde liaisonfuncties en de Rijksvertegenwoordiger’ functioneren. Het gaat dan over een evaluatie van de functies, niet van de functionarissen. Er wordt ook gekeken naar de complexiteit van het bestuur op de BES-eilanden.

Door Jamila Baaziz