Wassila Hachchi - foto: Jamila Baaziz

Wassila Hachchi – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – D66-Kamerlid Wassila Hachchi wil dat minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties ‘zo snel mogelijk’ uitlegt waarom hij geen actie heeft ondernomen toen in november uit een vertrouwelijk rapport van de Inspectie, Signalering, Begeleiding bleek dat rijksvertegenwoordiger Stolte slecht functioneert.

Hachchi: “Plasterk lijkt alle signalen over het slechte functioneren van de rijksvertegenwoordiger te hebben genegeerd. Ik wil zo snel mogelijk uitleg hierover. Juist de rijksvertegenwoordiger zou een verbindende schakel moeten zijn tussen het Europese en het Caribische deel van Nederland. Volgens het rapport is de rijksvertegenwoordiger eerder onderdeel van de problemen, in plaats van een onderdeel van de oplossing. Waarom is hem dan de hand boven het hoofd gehouden?” Plasterk heeft de Kamer nu gezegd dat hij in mei zal reageren op de inhoud van het rapport.

Rapport
Het rapport van de Inspectie, Signalering, Begeleiding heeft het functioneren van de coördinatie van het rijksbestuur in Caribisch Nederland doorgelicht. Het rapport is in november naar Plasterk gestuurd, maar hij stuurde het pas op 7 februari naar de Kamerleden toen de bevindingen in dit rapport uitlekten via het Antilliaans Dagblad. In het rapport staat onder meer dat de samenwerking tussen de Nederlandse regering en de eilandsraden ‘slecht’ is en spreekt van ‘onvoldoende vertrouwen’ in de rijksvertegenwoordiger.

Wel stelde Plasterk in december een commissie in die aan de slag moest met de bevindingen uit het rapport. De commissie heeft onder meer de opdracht om te kijken naar de inzet en regierol van de Caribisch Nederland-tafel, die de Caribische taken vanuit het Rijk moet coördineren. Ook de rol van de rijksvertegenwoordiger en de aansluiting tussen de rijksvertegenwoordiger en de openbare lichamen moet door deze commissie bekeken worden. Deze commissie rapporteert begin maart aan Plasterk.

Debat
De coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA blokkeerden een voorstel van D66 voor een debat over de kwestie. Daarom heeft Hachchi een dertigledendebat aangevraagd. Hachchi hoopt dat de voorzitter het debat snel inplant nu het rapport naar buiten is gekomen. Hachchi: “Deze situatie moet niet langer dan nodig voortduren. Mensen op eilanden willen weten waar ze aan toe zijn met de rijksvertegenwoordiger.”

Door Jamila Baaziz