Gilbert Isabella - foto: Jamila Baaziz

Gilbert Isabella – foto: Jamila Baaziz

UTRECHT – Gilbert Isabella begint vandaag als nieuwe rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. “Een droombaan die maar één keer in je leven voorbij komt”, aldus de voormalige Utrechtse wethouder met Curaçaose roots.

Isabella gaat zijn eigen koers varen en wil zich nadrukkelijk niet laten beïnvloeden door zaken uit het verleden. De signalen dat hij dit heel serieus neemt – en vooral geen ivoren toren wil – zijn er ook. Zo start hij in zijn eerste week direct met Papiamentse les, want: “Ik wil zo snel mogelijk ook met iedereen op Bonaire kunnen praten.”

Gilbert Isabella over zijn nieuwe functie als rijksvertegenwoordiger (bijdrage: Jamila Baaziz)

In september start hij niet alleen op kantoor in Bonaire, maar dompelt hij zich meteen onder in het leven op alledrie de eilanden van Caribisch Nederland. De eerste week is hij op Bonaire, daarna brengt hij een week door op Sint Eustatius en aansluitend zit hij een week op Saba. “Zodat ik weet hoe het dagelijkse leven er daar aan toegaat. Dat wordt de basis. Daarna wil ik regelmatig zelf langsgaan om mijn kennis bij te houden en mensen te spreken.”

Praten en weten
Praten met de eilandsbesturen, met organisaties, met eilandbewoners en met de ministeries in Den Haag ziet Isabella als een taak waar veel tijd in gaat zitten: ”Ik wil echt goed weten wat er speelt op de eilanden en in Den Haag, zodat ik kan bepalen hoe zij aan elkaar verbonden kunnen worden. Ik wil weten waar het over gaat, wat de knelpunten zijn en waarom dingen gezegd worden zoals ze gezegd worden.”

Isabella handelt graag spontaan als hij iets wil weten en wacht niet af tot informatie hem wordt aangereikt. Bonairianen, Statianen en Sabanen moeten daarom niet verrast zijn als hij zomaar even langskomt. In Utrecht kennen ze hem als de wethouder die opbelt om te zeggen dat hij binnen een half uur aan komt fietsen om te horen wat er bijvoorbeeld aan de hand is in een bepaalde wijk. “Dat zit in mijn natuur”, zegt hij.

Rol als rijksvertegenwoordiger
De rol van rijksvertegenwoordiger is vooral die van een ‘verbindingsfiguur’, aldus Isabella. “Als je het symbolisch bekijkt reikt hij zijn armen uit naar zowel Den Haag als de eilandsbesturen om ze zo met elkaar te verbinden.” Zijn brede werkervaring, die varieert van maatschappelijk werker tot wethouder ruimtelijke ordening en van projectleider Antillianenbeleid tot secretaris van een economische adviesraad, komt daarbij ‘goed van pas’.

Dat de problemen en wensen van Bonaire, Statia en Saba van elkaar verschillen is voor de nieuwe rijksvertegenwoordiger vanzelfsprekend: “Dat is mijn uitgangspunt. Het zijn drie eilanden met elk een eigen manier van leven en doen, met eigen knelpunten, problemen en kansen. Ik zie ze als drie verschillende gebieden waarbij ik steeds zal kijken naar wat er waar speelt en hoe we de handen ineen kunnen slaan om knelpunten op te lossen en kansen te benutten.”

Kritiek en politiek
De forse kritiek op zijn aanstelling en de unanieme afwijzing door de eilandbestuurders op Statia legt hij naast zich neer. “Dat is natuurlijk nooit prettig, vooral omdat ik nog in Nederland zat en niet goed kon reageren. Maar toen ik in augustus de eilanden kort bezocht, ben ik ook op Statia hartelijk uitgenodigd om in september terug te komen. Soms moet je eerst aan elkaar snuffelen en elkaar een keer in de ogen kijken. Er is constructief gesproken met alle bestuurders. Ik begrijp wel dat mensen kritisch zijn en denken: wie komt er nu weer op ons af?”

Isabella verwacht geen enkele moeite te hebben afstand te nemen van zijn politieke achtergrond als PvdA’er. De PVV en enkele eilandsbestuurders maakten zich hierover openlijk zorgen: “Ik ben politicus geweest en dat heb ik nu van me afgeschud. Ik sta boven de partijen.”

Ook van de eilandelijke, politieke controverses die – op met name Bonaire – regelmatig hoog oplopen tussen de partijen, denkt hij zich verre te kunnen houden: “Ik ga als rijksvertegenwoordiger geen politieke kleur aantrekken. Ik ga me niet bemoeien met partijpolitiek, maar wil de standpunten van alle partijen horen.”

Armoede aanpakken
Het aanpakken van de armoede, werkloosheid, lage uitkeringen en hoge prijzen op de eilanden ziet Isabella als een belangrijk aandachtspunt de komende jaren: “Natuurlijk hebben de eilandsbesturen hier allereerst een belangrijke, zelfstandige taak in, maar ook Den Haag speelt daarbij een rol. En gelukkig realiseert men zich in Den Haag ook steeds meer dat dit aangepakt moet worden. Iedereen die hier werkt van maakt – zowel de eilandsbesturen als de mensen in Den Haag – zal mij aan zijn zijde vinden.”

Toekomst
Wat Isabella als wapenfeit zou willen zien bij zijn vertrek als rijksvertegenwoordiger vindt hij een lastige vraag: “Ik moet eerst maar eens aan de slag. Maar als ik een beetje kan bijdragen aan het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen op de eilanden dan kan ik ooit weer met een gerust hart verder.”

Door Jamila Baaziz