Gilbert Isabella

Gilbert Isabella

KRALENDIJK – Minister Ronald Plasterk informeert de Tweede Kamer dat Gilbert Isabella de functie als Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Saba en Statia uitstekend kan vervullen. Isabella is per 1 september benoemd.

 
Plasterk antwoordt op schriftelijke vragen van de PVV-Kamerleden Geert Wilders en Sietse Fritsma over de benoeming van Isabella. De Kamerleden vroegen Plasterk waarom een ‘omstreden plucheplakkende PvdA-er aan een goed betaalde baan is geholpen’. De PVV vraagt zich af of de functie alleen beschikbaar is voor ‘geflipte wethouders’.

 
Media
De vragen komen na aanhoudende berichten in de media over Isabella’s rol als PvdA-wethouder in Utrecht. Hij heeft mogelijk bewust een rapport achtergehouden voor de gemeenteraad, aldus de berichtgevingen. Isabella heeft dit ontkend.

 
Selectiecommissie
Plasterk heeft de Kamervragen binnen één dag beantwoord. Indirect geeft hij aan dat er geen sprake is van vriendjespolitiek. Op advies van de selectiecommissie bestaande uit oud-gouverneur Frits Goedgedrag, oud-vicepremier Laurens Jan Brinkhorst en ex-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, is Isabella door Plasterk voorgedragen. Plasterk: “De commissie heeft mij een unanieme voordracht gedaan. Die heb ik overgenomen. Ook de eilandsraden zijn geraadpleegd over de procedure en voordracht. Hij voldoet aan de functie vereisten in het profiel.”

 
Door Belkis Osepa