Gilbert Isabella

Gilbert Isabella

KRALENDIJK – Gilbert Isabella wordt de nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Nederlandse ministerraad heeft Isabella voorgedragen na voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn benoeming gaat in per 1 september 2014.

 
Gilbert Isabella (53) volgt Wilbert Stolte op die per 1 mei ontslag heeft genomen. Hij is lid van de PvdA en tot voor kort raadslid/fractievoorzitter voor de partij in de gemeenteraad van Utrecht. Isabella is vanaf 2006 actief in de Utrechtse gemeenteraad. Hij heeft een aantal jaren gewerkt als wethouder.

 
Isabella heeft een sociaal pedagogische achtergrond. Hij heeft gewerkt op het gebied van jeugdhulpverlening en adviseerde het college van burgemeesters en wethouders van Utrecht over onder andere maatschappelijke opvang, integriteit, arbeidsmarkt, verslavingszorg en economischer zaken.

 
Hij heeft zich ook ingezet voor de gemeente Dordrecht als programmaleider Antillenbeleid. Hiervoor had Isabella contact met de Rijksoverheid en de regering van de Nederlandse Antillen. De laatste drie jaar voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als programmamanager stedelijke economie bij Nicis Institute, het kenniscentrum voor de steden in Den Haag.

 
Door Belkis Osepa