Menigte bij aankomst Lydia Emrencia

Menigte bij aankomst Lydia Emerencia

KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft een afkoelingsperiode van twee maanden voorgesteld aan de Eilandsraad en het Bestuurscollege van het eiland om uit de bestuurlijke impasse te komen.

Verslaggever Belkis Osepa begaf zich onder het publiek

Dinsdag 9 juli zou een cruciale dag zijn voor gezaghebber Emerencia omdat ze van de coalitie UPB/Santana het ultimatum heeft gekregen ontslag te nemen. Als zij dit niet zou doen, zou tijdens de vergadering op die dag een motie van wantrouwen tegen haar worden ingediend. UPB/Santana heeft aangegeven geen basis meer te zien in een verdere samenwerking met Emerencia door een verstoorde werkverhouding. Maar daags voor de beslissende eilandsraadsvergadering kondigde de coalitie aan toch de nodige ruimte te willen geven aan overleg en bemiddeling.

Steun
Voor het begin van de eilandsraadsvergadering werd Emerencia door ruim vijfhonderd Bonairianen opgewacht bij het LTS gebouw waar de vergadering plaats zou vinden. Ze kwamen haar steunen. Sinds bekend werd dat de coalitie druk op haar uitoefent om af te treden, steeg onder de bevolking de sympathie en steun voor Emerencia. Ze staat bekend als de persoon die integriteit en goed bestuur nastreeft binnen het bestuurlijk apparaat.

Onder een daverend applaus stapte ze uit de auto en zichtbaar emotioneel liep ze de vergaderzaal binnen. Direct na opening van de vergadering gaf Emerencia een mededeling over de bestuurscrisis. Ze gaf aan het op prijs te stellen dat de coalitie UPB/Santana zich nu bereid hebben verklaard open te staan voor overleg en bemiddeling. Emerencia: “Tijdens de bemiddelingsperiode moeten we de argumenten van beide kanten analyseren voor wat betreft de werkverhouding tussen partijen. We moeten beschuldigingen die zeer serieus zijn goed analyseren. Ik ben meer dan bereid mee te doen aan de bemiddeling.”

Vrede
Emerencia verklaart een afkoelingsperiode te willen afkondigen van twee maanden, zodat het eiland verder bestuurd kan worden en het bemiddelingsproces van start kan gaan. “Ik streef naar vrede en harmonie”, zo eindigde Emerencia haar mededeling over de crisis in het bestuur van Bonaire. Het is niet bekend of de coalitiepartijen UPB/Santana akkoord gaan met de afkoelingsperiode.

Door: Belkis Osepa