Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte

AMSTERDAM – De Europese Commissie stuurt op het ogenblik geen geld voor ontwikkelingsprojecten naar de voormalige Antillen meer via de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA). NRC Handelsblad meldt vandaag dat de commissie eerst wil zien wat er uit een onderzoek naar vermeende fraude komt.

 
Het bestuur van SONA heeft inmiddels besloten om juridische stappen te nemen tegen de Europese Commissie. “Het bestuur is nimmer gehoord of ingelicht door de Europese Commissie over eventuele klachten bij USONA. Het SONA bestuur kan noch verweer voeren, noch maatregelen nemen”, laat de stichting weten. “De eilanden dreigen nu 23 miljoen euro mis te lopen.”

 
Het onderzoeksbureau OLAF van de Europese Commissie heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de uitvoering van de aanleg van een rioleringsproject op Bonaire. De aanleiding hiervoor was een klacht van een ontslagen werknemer van een van de toezichthoudende bedrijven. SONA laat dit project via haar uitvoeringsorganisatie USONA in opdracht van de Europese Commissie uitvoeren.

 
“De ontstane situatie is zeer ongelukkig, omdat de bevindingen van OLAF onbekend zijn, maar kennelijk wel al effect sorteren”, aldus SONA. “Dit schokt het rechtsgevoel.”

 
Wilbert Stolte
De positie van Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte wordt hierdoor verder in twijfel getrokken. Stolte was van 2008 tot 2011 penningmeester van SONA. Zijn positie was al in opspraak toen NRC Handelsblad eerder schreef over de nauwe banden die Stolte zou hebben met UPB-politici die verdacht worden van corruptie. Voor zijn benoeming tot Rijksvertegenwoordiger, was Stolte adviseur van de UPB-politici die nu verdacht worden van corruptie, valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

 
Door Leoni Leidel-Schenk