Premier Ivar Asjes en minister Ronald Plasterk - foto: Leoni Leidel-Schenk

Premier Ivar Asjes en minister Ronald Plasterk – foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – Minister-president Ivar Asjes en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties hebben vanochtend een protocol getekend voor de besteding van subsidies voor samenwerkingsprogramma’s tussen Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) en de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (Amfo). “Er is bijna 9,5 miljoen gulden vrij voor nieuwe plannen van het kabinet, dit kan onder andere door het stopzetten van een aantal projecten waar de uitvoertijd van is verstreken”, aldus Plasterk.

 
“De laatste gelden zijn in 2012 overgemaakt. Het standpunt is dat Nederland de eilanden Curaçao en Sint Maarten na de schuldsanering in staat heeft gesteld om vanaf 2014 de verantwoordelijkheid te nemen over de financiering voor deze projecten”, voegde Plasterk daaraan toe.

 
Minister Plasterk over het protocol

 
Raffinaderij
De minister sprak vandaag met Asjes en enkele andere ministers ook over de overheidsfinanciën, de plannen van aanpak betreffende politie en gevangeniswezen en de Isla raffinaderij. Plasterk benadrukte opnieuw dat de raffinaderij een aangelegenheid is van Curaçao maar dat de milieuproblematiek wel zeer leeft in Nederland. Asjes benadrukte op zijn beurt dat zijn regering het van groot belang vindt dat het milieuprobleem opgelost wordt, niet zozeer om dat het leeft in Nederland maar “omdat wij dat zelf willen.”

 
Premier Asjes en minister Plasterk over raffinaderij Isla

 
Bonaire
Minister Plasterk is voor een flitsbezoek op Curaçao. Morgen is hij op Bonaire, toch wel de hoofdreden van zijn Caribische bezoek. Het eiland is veel in het nieuws nadat er een onderzoek ingesteld is naar mogelijk misbruik van subsidies door stichting Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). Onder meer Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte raakte in opspraak omdat hij een periode penningmeester was van SONA.

 
Door Leoni Leidel-Schenk