DEN HAAG –Europees subsidiegeld uit het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius zal worden beheerd door International Management Group (IMG). Uitvoeringsorganisatie USONA is hier niet meer bij betrokken.

De keus voor een nieuwe partij was nodig, omdat de Europese commissie op 7 januari 2013 aan Nederland heeft medegedeeld niet meer met USONA, de organisatie die het subsidiegeld van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) beheert, in zee te willen. Het inschakelen van een andere partij was nodig om ervoor te zorgen dat de eilanden toch geld uit het Europese Ontwikkelingsfonds kunnen ontvangen.

De Nederlandse regering en het bestuur van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) hebben nog geen resultaten gehoord van het onderzoek dat het Europese antifraude bureau OLAF heeft ingesteld naar mogelijk onrechtmatig gebruik van subsidiegelden. Dit onderzoek bracht onlangs rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte in verlegenheid, die een periode penningmeester was bij SONA.

Dit alles blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties op 12 september naar de Tweede Kamer stuurde. USONA zal overigens nog wel verantwoordelijk blijven voor het beheren van het geld uit het 9e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), aldus Plasterk.

Door Jamila Baaziz