foto: Jamila Baaziz

foto: Jamila Baaziz

WILLEMSTAD – Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) laat in een reactie, op het bericht dat er twijfels zijn over de besteding van subsidies, weten dat er twee gevallen zijn waarbij een vermoeden bestaat dat de middelen niet helemaal correct zijn besteed. Maar het bestuur benadrukt dat de jaarrekening van 2012 goedgekeurd is door de accountants van KPMG.

 
“In een van de gevallen heeft USONA zelf fraude geconstateerd. Na constatering is direct aangifte gedaan en de schade daarvan wordt op de veroorzakers verhaald”, laat het bestuur weten. Het Algemeen Dagblad (AD) schreef gisteren dat van 270 miljoen euro subsidiegeld dat in Caribisch Nederland is uitgekeerd via stichting, niet goed vast te stellen is of het volgens de regels is besteed.

 
Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft zijn antwoorden aan het AD samen met een brief aan de Tweede Kamer voorgelegd. “De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd bij zowel de accountant KPMG, als de uitvoeringsorganisatie van SONA, USONA. Daaruit bleek in de periode vòòr en inclusief 2010 dat de stichting onvoldoende aantoonbaar kon maken welk toezicht was uitgevoerd over de besteding van de subsidievoorschotten in 2010”, schrijft Plasterk.

 
Bezoek
Vervolgens is in 2011 door een extern bureau een uitgebreider onderzoek uitgevoerd. De decharge van 2012 heeft nog niet plaatsgevonden, maar de minister is van plan om tijdens zijn bezoek aan Curaçao eind september de laatste stand van zaken met het SONA-bestuur te bespreken.

 
Door: Leoni Leidel-Schenk