Menigte tijdens vreedzame demonstratie

Menigte tijdens vreedzame demonstratie

KRALENDIJK – De coalitie UPB/Santana in de Eilandsraad van Bonaire wil dat gezaghebber Lydia Emerencia zich in een openbaar debat verdedigt over haar functioneren. Tijdens de tweede openbare eilandsraadvergadering heeft de coalitie toch geen motie van wantrouwen ingediend, zoals ze eerder aankondigden.

UPB/Santana wil Emerencia in een openbaar debat vandaag nog aan de tand voelen over haar gedrag en beleid. Zij zullen dan beslissen of er nog een basis is voor verdere samenwerking. De coalitie heeft in een brief een opsomming gegeven van gebeurtenissen die het ‘eenzijdige optreden van Emerencia weergeven en raakvlakken hebben met integriteit’. Zo wordt onder andere het aantal afwezigheidsdagen van Emerencia  in 2012 genoemd, waarop niemand besluiten mag nemen over cruciale onderwerpen. Ook wordt Emerencia ervan beschuldigd een aanvraag voor een vergunning te hebben achter gehouden, gedeputeerden te dwarsbomen, op eigen initiatief op te treden zonder mandaat van het Bestuurscollege en misbruik te maken van haar positie.

De brief werd pas na afloop van de tweede eilandsraadvergadering – vrijdagochtend vroeg – naar de gezaghebber en de media gestuurd. De coalitie wil dat het debat nog op dezelfde dag , 12 juli, plaatsvindt. Het is niet bekend of de vergadering doorgaat.

Held

De tweede eilandsraadsvergadering ging – net als op dinsdag – gepaard met een vreedzame demonstratie van burgers die de gezaghebber kwamen steunen. Met pamfletten en borden lieten de aanwezigen zien dat zij achter Emerencia staan. Net als dinsdag werd zij als een held binnengehaald op weg naar de vergaderzaal van de eilandsraad. De aanwezige menigte – de meesten in het wit gekleed – zong het volkslied van Bonaire en schreeuwde gezamenlijk: ‘We are one, we are one’.

De eilandsraad had gisteren twee vergaderingen. De eerste vergadering ging over de vaststelling van de jaarrekening 2012 en de vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2013. Deze verliep zonder veel onderbrekingen. Zoals verwacht heeft een meerderheid van de eilandsraad de vaststellingen geaccordeerd.

Procedures
De tweede vergadering ging over de kwestie rond gedeputeerde James Kroon, die door het Openbaar Ministerie (OM) is beschuldigd van valsheid in geschrifte en oplichting bij het geven van een taxivergunning. Na vragen van de leden, nam Kroon uitgebreid de tijd om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij benadrukte niets verkeerd te hebben gedaan en dat er slechts sprake is van tekortkomingen in de procedures om taxivergunningen af te geven. Verder verklaarde Kroon dat hij ten tijde van het onderhoud met het OM onder druk werd gezet om snel te beslissen of hij het sepot met de beschuldigingen ondertekent, of dat de zaak verder voorgelegd wordt aan de rechtbank. Uit zijn verhaal is niet duidelijk naar voren gekomen wat hij zelf heeft gedaan om door het OM beschuldigd te worden van valsheid in geschrifte en oplichting.

De vergadering eindigde met een aangenomen motie door zes leden van de raad (coalitie en oppositielid Benito Dirksz van MBL) om toch de gewraakte taxivergunning af te geven. De aanvrager moet niet de dupe worden van politieke spelletjes en wettelijk kan de eilandsraad in specifieke gevallen iemand op de wachtlijst laten voorgaan, aldus de motie. De meerderheid heeft besloten dat de gezaghebber stappen moet ondernemen om de nodige adviezen te krijgen zodat de taxivergunning, waarvoor Kroon beschuldigd werd door het OM, toch wordt afgeven.

Door: Belkis Osepa