Ronald Plasterk. Foto: Belkis Osepa

Ronald Plasterk. Foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt opgeroepen kordaat en resoluut op te treden in de bestuurscrisis op Bonaire. De roep komt van de Fundashon Bon Gobernashon (Stichting Goed Bestuur).

De stichting stelt zelfs dat een mogelijke oplossing is om de Eilandsraad te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven om te voorkomen dat de situatie explodeert.

Kritiek op Plasterk en Stolte
Volgens de stichting stijgt de kritiek  op de minister en op Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte naar aanleiding van de bestuurscrisis. De stichting Goed Bestuur kaart aan dat Stolte zijn werk als toezichthouder op het functioneren van het lokale bestuur en naleving van wettelijke voorschriften, niet goed heeft volbracht.

De oorzaak
De bestuurscrisis op Bonaire is al maanden aan het broeien en bereikte z’n hoogtepunt toen het Openbaar Ministerie gedeputeerde James Kroon (UPB) schuldig bevond aan valsheid in geschrifte en oplichting.  Intussen weigerde Stolte publiekelijk te reageren op de oplopende ruzie tussen gezaghebber Lydia Emerencia en de coalitie UPB/Santana.

Pas op maandag 8 juli stuurde Stolte een statement naar de media waarin hij stelt ‘de afgelopen tijd gesprekken te hebben gevoerd met de betrokkenen’. Stolte informeert dat bij de gesprekken de Curaçaose oud-gouverneur Frits Goedgedrag aanwezig was en dat minister Plasterk geïnformeerd is. Maar over de inhoud van de gesprekken weigert hij een uitspraak te doen.

Rol van Stolte
De brief van de stichting Goed Bestuur is tevens naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, naar de commissie Koninkrijksrelaties en naar de Eilandsraad en Bestuurscollege van Bonaire. In de brief gaat de stichting dieper in op de rol van Wilbert Stolte. Volgens Goed Bestuur zou de ministerie een half jaar geleden een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van het lokale bestuur. “De conclusie van het onderzoek was duidelijk”, aldus voorzitter Norwin Willem van de stichting Goed Bestuur. “Het toezicht zoals dat werd uitgeoefend door de Rijksvertegenwoordiger Stolte voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen. Het advies luidde dan ook dat hij, mede vanwege zijn nauwe politieke banden met lokale politici van één bepaalde politieke partij, diende te vertrekken.”

Kritiek op Plasterk
De stichting Goed Bestuur laakt ook de houding van minister Plasterk naar aanleiding van de bestuursperikelen op Bonaire. Ook het feit dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding waren geweest voor Plasterk om maatregelen te nemen wordt in de brief aan de kaak gesteld. “Sterker nog U heeft onlangs in de Eerste Kamer de situatie op Bonaire gebagatelliseerd en gemeld dat u zich niet wenste te mengen in de gesignaleerde lokale bestuurlijke problemen”, aldus Norwin Willem in de brief aan minister Plasterk. “De gevolgen van deze afstandelijke en in onze ogen laakbare houding wordt nu in volle omvang zichtbaar. De integere Gezaghebber moet vertrekken en de van corruptie verdachte politici kunnen gewoon hun gang blijven gaan.”

Onhoudbare situatie
Fundashon Bon Gobernashon eindigt de brief aan Plasterk door te stellen dat de huidige situatie ‘de democratische beginselen van de rechtstaat op haar grondvesten doet trillen’ en dat de crisis een bijzondere ongewenste en gevaarlijke situatie schept. “De situatie is onaanvaardbaar en ontoelaatbaar”, aldus Bon Gobernashon. “Daardoor is het van belang dat Plasterk kordaat en resoluut optreedt.”

Door: Belkis Osepa