Het gebouw van het Bestuurscollege

Het gebouw van het Bestuurscollege

KRALENDIJK – De regeringscoalitie UPB/Santana bijt van zich af en stelt dat de bestuurscrisis op Bonaire over een werkverhouding gaat tussen gezaghebber Lydia Emerencia en de gedeputeerden. Naar blijkt dient de coalitie dinsdagavond 9 juli tijdens de eilandsraadvergadering toch geen motie van wantrouwen in tegen Emerencia. UPB/Santana verklaren ‘overleg en bemiddeling nog ruimte te willen geven’.

Eerder verklaarde gezaghebber Lydia Emerencia geen kans te hebben gekregen om te reageren op de positie van de coalitie, die heeft aangegeven geen basis te zien in een verdere samenwerking met haar. Ook een bemiddelingsproces met tussenkomst van oud-gouverneur Frits Goedgedrag leek op niets uit te lopen. UPB/Santana verklaren nu in een gezamenlijk persbericht toch te hebben gekozen voor overleg en bemiddeling.

De partijen UPB en Fractie Santana verklaren dat zowel de coalitie als de eilandsraad het instrument van een motie van wantrouwen tot hun beschikking hebben zoals vastgelegd in de wet. “Maar na overleg en bemiddeling zal de coalitie haar geëigende en weloverwogen stappen nemen.” Dus voorlopig is de motie van wantrouwen van de baan.

Integriteit
De coalitie spreekt tegen dat de bestuurscrisis te maken heeft met het integriteitbeleid van Emerencia. “Er is geen sprake van een verschil van mening over het integriteitbeleid, dus er is geen verband met de crisis. Coalitie en gedeputeerden staan volledig achter alle acties en trajecten om integriteit te verbeteren.”

Kroon aan de tand voelen
Ook de suggestie dat de crisis te maken heeft met de aangifte van Emerencia, waardoor gedeputeerde James Kroon schuldig is bevonden door het Openbaar Ministerie, veegt de coalitie van tafel. De coalitie wil op donderdag 11 juli tijdens een extra eilandsraadvergadering ‘Kroon aan de tand voelen’ over zijn aandeel in het afgeven van een taxivergunning. “We nemen het onderzoek van het Openbaar Ministerie zeer serieus.” Wel stelt UPB/Santana dat Emerencia geen collegialiteitprijs heeft gewonnen door zonder ruggespraak of wederhoor het OM in te schakelen.

In het persbericht verklaart de coalitie UPB/Santana dat de werkverhouding al maanden verstoord is, doordat Emerencia doorlopend de grenzen van haar bevoegdheden overschrijd. “Regelmatig begeeft de gezaghebber zich op het terrein van de gedeputeerden en veroorzaakt met haar uitspraken en optreden verwarring bij de bevolking. Vervolgens komen de politieke gevolgen daarvan voor rekening van de gedeputeerden.”

Gebrek aan bestuurlijke ervaring
De coalitie uit ook kritiek op het functioneren van Emerencia die ‘blijkt geeft van een gebrek aan bestuurlijke ervaring en kennis van te volgen procedures of ze blijkt domweg de procedures niet te volgen’. Volgens UPB/Santana hebben ze lange tijd geprobeerd in goed onderling overleg met Emerencia te komen tot heldere taak afbakening en is er herhaalde pogingen ondernomen om de werkverdeling en de verhouding binnen het college te verbeteren.

“Ondanks de inspanningen blijft Emerencia volharden in een eigen koers alsof zij een geheel onafhankelijk bestuursorgaan is. De coalitie zien geen verbetering van de werksfeer binnen het college, integendeel de situatie lijkt onherstelbaar te verslechteren”, aldus UPB/Santana. Onlangs heeft gezaghebber Emerencia op verzoek van de Eilandsraad via een motie een conceptplan opgesteld om de ‘eenheid van bestuur’ binnen het Bestuurscollege te bevorderen. Maar slechts twee eilandsraadsleden (Santana en Beukenboom) hebben op het plan gereageerd.

De coalitie geeft in het persbericht ook een voorbeeld aan van hoe Emerencia de grenzen van haar bevoegdheden overschrijdt. Ze heeft aanvraag voor vergoeding van onkosten als gezaghebber, laten ondertekenen door de griffier van de Eilandsraad, waarvan zij zelf voorzitter is. “Een vermenging van functies en procedures waarmee zij aangeeft niet goed het verschil daartussen te zien. Voor coalitie en Gedeputeerden is daarmee de maat vol”, aldus UPB/Santana.

Door: Belkis Osepa