Foto: Belkis Osepa

Foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De beslissing van het Openbaar Ministerie Bonaire, Saba en Sint Eustatius (OM BES) om de strafrechtelijke vervolging van gedeputeerde James Kroon Union Patriótiko Boneriano (UPB) voorwaardelijk te seponeren, heeft veel commotie veroorzaakt op Bonaire. De rol van het OM BES en de verstrekte informatie in hun persbericht worden ter discussie gesteld. In de eilandsraadvergadering op dinsdagavond 25 juni wordt de positie van Kroon in het bestuurscollege besproken.

Het OM BES heeft afgelopen vrijdag medegedeeld dat Kroon ‘zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting’. Maar het OM heeft besloten Kroon niet te vervolgen en alleen een proeftijd voor drie jaar op te leggen.

Vragen
Collega gedeputeerde Burney El Hage (UPB), die ook verdachte is in een rechtszaak over corruptie, vindt dat het persbericht veel vragen oproept. El Hage heeft voor de microfoon van Radio Digitaal verklaard dat het waarschijnlijk niet de intentie was van het OM om te laten overkomen dat Kroon een straf heeft gekregen door de oplegging van de proeftijd. Ook betwist El Hage of het OM Kroon als schuldig kan aanmerken. “Het OM kan niet concluderen dat iemand schuldig is en het kan ook niemand straffen. Het OM vervolgd maar de rechter beslist.”

El Hage ziet de controverse rond Kroon in het toekennen van een taxivergunning als procedurele fout. “Het proces was niet eens afgerond en toch gaat de gezaghebber naar het OM. Het afgeven van vergunningen is mensenwerk. Ambtenaren maken fouten, maar ook gedeputeerden én gezaghebbers. Dit had intern opgelost kunnen worden. In het verleden is het vaker voorgekomen dat mensen die niet eens bovenaan de lijst stonden een taxivergunning kregen. Alle voorgaande gedeputeerden hebben zulke vergunningen afgegeven.”

Correct
Glenn Thodé, jurist en voormalig gezaghebber van Bonaire, legt uit dat gezaghebber Lydia Emerencia correct heeft gehandeld door naar het OM te stappen. “Zij was verplicht de juiste autoriteit te informeren in geval van mogelijke misdrijven.” Ook de aankondiging van het OM BES om Kroon niet te vervolgen is volgens Thodé verankerd in de wet. “De beslissing van het OM is gebaseerd op de wetgeving voor strafvervolging en kan de beslissing om niet te vervolgen verbinden aan voorwaarden. Na verschillende overwegingen heeft het OM de zaak geseponeerd en is de zaak gesloten.”

Emotioneel
Gedeputeerde Kroon is over zijn positie in het bestuurscollege aan het beraden. Zijn partij UPB wil niet dat hij aftreedt. Volgens El Hage hebben de afgelopen gebeurtenissen diep op hem ingehakt. “Hij is er erg emotioneel onder. Zijn goede naam is aangetast en hij krijgt van mensen te horen dat hij bestraft is. Zijn animo is niet hoog. Terwijl hij iemand is die altijd anderen probeert te helpen en het nooit zijn intentie was om iets te doen dat tegen de wet is. Ik vind het betreurenswaardig dat Kroon om één taxivergunning moet aftreden als gedeputeerde.”

In de tussentijd heeft James Kroon de advocaat Gelmer Pieter in de arm genomen om hem te vertegenwoordigen. Thodé merkt op dat het wel goed is om te benadrukken dat James Kroon gezien wordt als een verdachte. “Onze wet zegt dat je in principe onschuldig bent, totdat de rechter het tegendeel heeft bewezen. En dat is nog niet gebeurd. In zulke zaken is het altijd goed om een advocaat te hebben en te bekijken wat je juridische positie is.”

Door: Belkis Osepa