Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Het nieuwe kabinet voor Curaçao moet alles doen om het vertrouwen van de bevolking in de politiek te herstellen. Daarvoor is ook nodig dat toekomstige politici de toets op integriteit doorstaan. De instituten die nodig zijn voor de uitvoering van het regeringsbeleid moeten eveneens boven alle twijfel zijn verheven. “Vertrouwen is de rode draad.”

Dat stelt professor Valdemar Marcha, hoogleraar aan de Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit in Utrecht en oud-rector van de universiteit van Curaçao, in een reactie op de verkiezingen van afgelopen vrijdag. De PAR, onder leiding van Eugene Rhuggenaath, is daarbij met zes zetels als grootste uit de bus gekomen. Marcha meent dat er een kabinet zal komen van partijen die samen de nodige regeringservaring hebben. Een voordehandliggende coalitiepartij is MAN, de partij van ex-premier Hensley Koeiman, die vijf zetels behaalde.

Valdemar Marcha. Foto: Dulce Martiszoon

In de afgelopen decennia heeft de bevolking op Curaçao “langzamerhand het vertrouwen verloren in de politiek, de politieke processen en de politieke instituten zoals het parlement, de regering in Fòrti, en de politieke partijen”, aldus Marcha.

Een dieptepunt hierbij was de recente ruzie tussen de inmiddels demissionaire interimregering, waarin de MFK van Gerrit Schotte de leiding heeft, en Nederland, over het organiseren van nieuwe verkiezingen. De Rijksministerraad, waarin Nederland de belangrijkste stem heeft, legde de verantwoordelijkheid voor de organisatie van die verkiezingen in handen van de gouverneur van Curaçao en zette daarmee de interim-regering buitenspel.

Nederland
Marcha denkt dat de Nederlandse regering tevreden is met de uitslag van de Curaçaose verkiezingen. Na de eerdere ruzie met ‘nationalistische partijen’ zal Den Haag graag de samenwerking zoeken met meer traditionele partijen zoals de PAR. “Dat is wat Nederland wil zien”, aldus Marcha. Volgens hem moeten zelfs mensen die het niet eens zijn met de Nederlandse invloed toegeven dat een dergelijke samenwerking wel degelijk functioneert.

Ronald Ignacio. Foto: Dulce Martiszoon

Roland Ignacio, voorzitter van de vakbond CGTC (Algemene Centrale voor Curaçaose Werknemers), zegt blij te zijn dat zijn vakcentrale heeft meegewerkt met het hoofdstembureau, voor de supervisie en bewaking van de verkiezingen. De centrale heeft in de verkiezingstijd ook overleg gehad met de gouverneur en vergaderd met internationale waarnemers.

De CGTC is tevreden over de opkomst, ondanks berichten over “intimidatie” van stemgerechtigden. Ook volgens hem is het zaak om nu het vertrouwen van de bevolking in de democratie op het eiland te herstellen.

Koninkrijk
Met de verkiezingsuitslag is volgens Ignacio ook duidelijk geworden dat de Curaçaose bevolking nog altijd voorstander is van de band met Nederland binnen het koninkrijk. “We zijn één koninkrijk. Het koninkrijk heeft voordelen en beperkingen”, aldus de vakbondsleider. Voorstanders van de koninkrijksrelatie dienen volgens hem te beseffen dat Nederland veel waarde hecht aan goed bestuur. “Als je geen goed bestuur wilt garanderen, moet je onafhankelijk worden.”