Foto: Dulce Martiszoon

WILLEMSTAD – “Het is een schande dat aanstaande vrijdag de verkiezingen zullen worden gehouden onder toezicht van de gouverneur.” Dat zegt Gilbert Cijntje, politiek analist. Hij vraagt zich af hoe het “zo ver heeft kunnen komen met de invloed van Nederland.” Oud-premier van de interim-regering na het kabinet-Schotte in 2012, Stanley Betrian, noemt het ingrijpen door de Rijksregering eveneens een “schande voor ons land”. Maar volgens hem was er geen andere oplossing.

De Rijksministerraad heeft de gouverneur van Curaçao via een aanwijzing de bevoegdheid gegeven toezicht te houden op een eerlijk verloop van de Curaçaose verkiezingen van aanstaande vrijdag. Nederland heeft in deze Raad vaak een doorslaggevende stem. De aanwijzing kwam, nadat de huidige interim-regering van premier Gilmar Pisas aankondigde dat de verkiezingen zouden worden afgelast, om later toch weer te zeggen dat ze zouden doorgaan.

Oud-premier Stanley Betrian

Meningsverschillen
“Zodra je een ingrijpen krijgt van de Rijksregering in onze lokale zaken is dat een blamage en hopelijk gebeurt het nooit meer”, zegt Betrian. “Maar om te waarborgen dat het goede en rustige verkiezingen zijn, is dit de beste oplossing.” Betrian heeft er weinig vertrouwen in dat alles van nu af aan keurig zal verlopen. “Als ik kijk naar de meningsverschillen die er zijn, dan hoop ik dat er na de verkiezingen pleisters op de wonden komen, maar of die wonden snel zullen helen, weet ik niet.”

Cijntje denkt dat na de verkiezingen, wie die ook zal winnen, Curaçao niet uit de crisis zal zijn. Als er geen eenheid komt onder de politieke partijen, zullen de omstandigheden op Curaçao niet veranderen: “Ik moet zeggen dat ik momenteel deze eenheid nog niet zie ontstaan.” Als oppositiepartijen zoals PAR, MAN en PNP de macht krijgen, zullen er volgens Cijntje maatregelen komen om te herstructureren, de financiën te herzien en de economie weer op gang te krijgen. Maar bepaalde vormen van armoede, die het gevolg is van problemen in de opvoeding, werkloosheid, gebrekkige scholing, of een tekort aan woningen, zullen volgens hem “onveranderd blijven.”

Verdeeldheid
Cijntje verwacht dat, als de huidige interim-regering onder leiding van de MFK aan de macht blijft, er beleid zal komen waarmee hooguit de korte-termijnbelangen van de gemeenschap zijn gebaat. Er zal geen rekening gehouden worden met de lange termijn. Bovendien zal Nederland volgens Cijntje regelmatig ingrijpen: “De Nederlandse regering zal haar belangen verdedigen.”

Gilbert Cijntje. Foto: Dulce Martiszoon

Twee economische groepen staan lijnrecht tegenover elkaar, meent Cijntje. “De ene groep wordt vertegenwoordigd door groeperingen uit de financiële sector, de horeca en het toerisme, die veel handelaars uit Nederland aantrekken.” Volgens Cijntje zitten daar ook grote groepen Nederlandse aannemers bij. “Dit is een van de dominante groepen in ons land die een goede band met ‘Nederland’ oftewel politiek Den Haag hebben.” Deze groep staat volgens Cijntje tegenover de groep die meer uit kleine lokale zakenlui bestaat. Zij vinden aansluiting bij andere politieke groeperingen. “Curaçao is verdeeld vanwege economische belangen.” De belangen van de bevolking zijn daaraan volgens hem flink ondergeschikt.