Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Honderden burgers hebben zich vandaag aangemeld om deel te nemen aan een rechtszaak tegen de huidige interim-regering op Curaçao. Het initiatief is een samenwerking tussen politieke partijen, advocatenkantoren en burgers met het doel de verkiezingen van 28 april te laten doorgaan.

De interim-regering heeft vandaag opnieuw een poging gedaan om de verkiezingen tegen te houden en heeft een landsbesluit ingediend om deze te annuleren. Gouverneur Lucille Andrea George-Wout heeft dit besluit niet ondertekend en dus vernietigd.

Een reportage van Elisa Koek

Kabinet Koeiman verloor op 12 februari haar meerderheid en vroeg direct ontbinding aan van het kabinet. Een nieuwe meerderheid onder leiding van MFK-leider Gerrit Schotte kondigde nog dezelfde dag aan het stokje over te willen nemen, maar de volgende dag werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De nieuwe meerderheid, bestaande uit twaalf zetels, vindt dit onterecht en verzocht de gouverneur het besluit om het parlement te ontbinden in te trekken.

Geen doorgang
Toen de gouverneur dit weigerde, volgde er een beroep op Nederland vanuit de nieuwe meerderheid. Nederland acht de verkiezingen een binnenlandse aangelegenheid en weigerde in te grijpen. Hierop volgt nu een gang naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Inmiddels is de nieuwe meerderheid beëdigd en heeft de kersverse minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Norberto Ribeiro aangekondigd dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld wegens een reorganisatie bij het Stembureau.

Oud-minister van Verkeer, Veiligheid en Openbare Orde en PIN-leider Suzy Camelia-Römer kondigde vorige week aan een rechtszaak te starten om zo de doorgang van de verkiezingen te garanderen. Inmiddels hebben de advocatenkantoren Soliana Bonapart & Aardenburg, Van Epps Kunneman- Van Doorne en Henriquez Kostrzewski Law de zaak kosteloos op zich genomen. Partijen PAR, MAN, PNP, Un Kòrsou Hustu hebben zich aangesloten en gesprekken met andere politici zijn gaande.

‘Geen meerderheid’
Burgers kunnen zich vanaf maandagmiddag 12.00 uur inschrijven op de advocatenkantoren en hier wordt goed gebruik van gemaakt. Cesar Coffi was een van de mensen die vanmiddag zijn handtekening zette. “Ik vind het wel spannend om met naam en toenaam hier mijn handtekening te zetten, maar er moet iets gebeuren. We moeten iets doen. Er zitten nu mensen in de regering met net 200 stemmen. Dat is geen meerderheid.”

Een dictatuur noemt George Lichtveld de acties van de nieuwe regering. “Je kunt het oneens zijn met een landbesluit van de gouverneur, maar het is de wet. Er zit meer achter en dat mogen we niet toelaten. Zij bepalen nu in plaats van de burger.”

Demonstratie

De initiatieven om de verkiezingen door te gaan, schieten ondertussen als paddenstoelen uit de grond. Via surveys op sociale media zijn bijna 2500 handtekeningen opgehaald en morgen volgt aan het eind van de middag een vreedzame demonstratie, georganiseerd door vakbondsleider Kenneth Valpoort.