Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Op Aruba blijft uitbreiding van de milieuwetgeving nog altijd uit, ondanks beloften die hierover al sinds 2008 zijn gedaan. Volgens Mike de Meza, de Arubaanse minister van Milieu, is dit te wijten aan een gebrek aan deskundigen die de nieuwe wet dienen op te stellen. Het is onduidelijk of de wetgeving nog voor de verkiezingen van september dit jaar bij het parlement zal zijn ingediend.

In 2008 riep Aruba voor nieuwe milieuwetgeving de hulp in van een jurist uit Nederland. Drie jaar later lag er een concept, dat door milieuminister Benny Sevinger, voorganger van De Meza, is besproken met diverse non-gouvernementele organisaties op het eiland. De conclusie toen was dat de voorgestelde wetgeving te uitgebreid en te ingewikkeld was. Een eenvoudigere versie is tot op heden niet aan het parlement voorgelegd.

Minister Mike de Meza van Milieu. Foto: Sharina Henriquez

Niet optreden
De noodzaak tot betere milieuwetgeving op Aruba is deze week opnieuw gebleken met de brand op de illegale vuilstortplaats Tamarijn. Volgens critici verschuilt de overheid zich al jaren achter het excuus dat zij vanwege beperkte wetgeving niet adequaat kan optreden. En dat terwijl op het Caribische eiland al zo’n dertig jaar geleden een speciale commissie concludeerde dat sprake was van voldoende regelgeving, maar van gebrekkige naleving ervan. Ook komt de politie niet toe aan handhaving van de bestaande milieuregels.

Op Aruba bestaan meerdere illegale illegale stortplaatsen zoals Tamarijn. Het gaat om zandafgravingen die ongecontroleerd gevuld worden met allerlei soorten afval. Daarnaast is er de asbestdump bij de raffinaderij en is ook Aruba’s grootste vuilstort, Parkietenbos, niet legaal.

Anti-dumpbeleid
Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar geleden tot een anti-dumpbeleid besloten, maar sindsdien is daarvan vrijwel niets meer vernomen. Het enige dat een OM-woordvoerder hierover wil zeggen, is: “Het gedeelte over het milieu, daar wil procureur-generaal Alexander van Dam niet aan op dit moment. Het speelt, daar zijn wij ons ook van bewust. De wet is heel beperkt op dit gebied en en daarmee ook onze rol. We proberen zo adequaat mogelijk te reageren als we door gezorgde burgers worden aangesproken.”

Inmiddels heeft de minister van Justitie Arthur Dowers gezegd dat tegen de dump van Tamarijn zal worden opgetreden. Over de precieze aanpak van het probleem heeft het Openbaar Ministerie echter nog niets gemeld.