Suyen Sussnbach van Selibon

Suyen Sussnbach van Selibon – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Er moet strenger opgetreden worden tegen het illegaal storten van afval op Bonaire. Een actievere opstelling van de milieupolitie is nodig. Een andere oplossing is het instellen van bospatrouilles, vindt Suyen Sussenbach van het vuilverwerkingsbedrijf Selibon. “Ze moeten 24 uur patrouilleren om de mensen op heterdaad te betrappen.”

Op korte termijn moeten knopen doorgehakt worden als het gaat om het beheer van afval. Hoewel een afvalbeheerplan op tafel ligt, zijn de prioriteiten en acties niet voldoende afgebakend. De taken van Selibon zijn vooralsnog beperkt als het gaat om het kordaat optreden tegen inwoners die hun vuil in de mondi dumpen. Die conclusie kan getrokken worden na een ochtend op stap met uitvoerder Suyen Sussenbach van Selibon.

Op stap met Suyen Sussenbach van Selibon

Tuinafval
Het aantal illegale dumpplekken valt tegenwoordig mee, zegt Sussenbach. Er is geen stijging waarneembaar, wel wordt de afgelopen tijd veel meer tuinafval illegaal gedumpt. “De mensen willen de tuinafval niet helemaal naar de landfill in Lagun brengen.”
Sussenbach wordt bijna dagelijks geconfronteerd met de scheiding van de taken als het gaat om de aanpak van illegale vuildump. Selibon signaleert waar afval illegaal gestort wordt en ruimt het ook op. Maar de controletaken, het op heterdaad betrappen en waarschuwingen en boetes uitdelen, liggen bij de lokale overheid. De uitvoerende instantie is de afdeling Toezicht en Handhaving waaronder de milieupolitie valt.

Extra taken
Selibon wil veel, maar kan niet alles. Het bedrijf staat de komende tijd veel werk te wachten. Selibon houdt zich bezig met het inzamelen van huisvuil, bedrijfsafval, grof vuil en heeft ook de landfill in beheer. Onlangs zijn extra taken overgenomen van het recyclingbedrijf Bon Recycling. Het afvalbeheer- uitvoeringsplan en de nieuwe taken vereisen ook een nieuwe kijk op de financiën van het bedrijf.

Selibon bedekt vuil bij landfill | foto Selibon

Selibon bedekt vuil bij landfill | foto Selibon

Ook kampt Selibon de afgelopen weken met een enorme muskietenplaag op de landfill in Lagun. Omringende huizen hebben veel overlast en de bewoners klagen steen en been. Overal zitten vliegen, ook op het eten. Sommige bewoners geven aan ziek te zijn geworden en continu last te hebben van diarree. Het bedrijf hoopt de overlast snel te verminderen door extra werkzaamheden om de gestorte vuil goed af te dekken.

Rincon
Een ander punt van zorg is de illegale landfill bij Morotin in Rincon. Bewoners storten hun vuil op die plaats. Er liggen huisvuil, grofvuil, tuinafval en dode dieren. Ook de toenemende vliegen, muggen en andere ongedierte houden huis. Het wordt vooralsnog gedoogd door de lokale overheid en Selibon. De plek wordt twee keer per week schoongemaakt. Selibon wil dit jaar een einde maken aan die gedoogde illegale vuilstort. Daarvoor moet eerst een milieustraat of -plein komen, zodat de bewoners van Rincon hun vuil gescheiden inleveren. Zodra de geaccordeerde Nederlandse financiën rond is, start Selibon met het project. Intussen wil Selibon op korte termijn een speciaal bedrijf inschakelen om de stortplaats bij Morotin aan te pakken.

Door Belkis Osepa