Raylison Martina

Raylison Martina

WILLEMSTAD – Raylison Martina is boos, verdrietig en teleurgesteld na de uitlatingen van chirurg Patrick Fa Si Oen in de Amigoe. De chirurg claimde dat de maag verkleinende operaties op Curaçao veilig zijn.

 
Martina’s vader was een van de vijf overlijdensgevallen die zorgde voor een stop op de operaties. Martina heeft, sinds hij een klacht heeft ingediend bij de Inspectie van Gezondheid, niets meer van zijn zaak vernomen.

 
In het krantenartikel wordt een klacht omschreven als ‘excessen van een chirurg die binnen de vakgroep zijn besproken, benoemd en afgehandeld in een besloten medische tuchtzaak’. “Uit de krant kan ik opmaken dat het mijn zaak betreft. Waarom zijn de nabestaanden dan niet geïnformeerd?”, vraagt hij zich af, want hij wacht hij nog steeds op een reactie.

 
Media
Er is, zegt Fa si Oen, een onderzoek verricht door ‘drie onafhankelijke arts-assistentes’ dat zou uitwijzen dat maag verkleinende operaties in het Sehos kwalitatief gelijk zijn aan de beste ter wereld, gebaseerd op de internationaal geaccepteerde mortaliteit.

 
“Als Fa Si Oen beweert dat het onderzoek open en transparant is verricht verzoek ik hem om het rapport openbaar te maken. Ik ben benieuwd wie de internationale artsen zijn die de resultaten beoordelen. Ik vraag me ook af waarom het onderzoek niet door de internationale artsen zelf is verricht, maar door assistenten”, zegt Martina.

 
Stop
“Alleen de inspectie kan beslissen of de stop op maag verkleinende operaties wordt opgeheven”, zegt waarnemend inspecteur-generaal Joe Alcalá. De inspectie heeft in november een schrijven gehad van de vakgroep chirurgie, dat er een onderzoek gaande was waar uit zou blijken dat de operaties veilig uitgevoerd kunnen worden. “Tot op heden heb ik de resultaten van het onderzoek niet ontvangen”, zegt Alcalá.

 
“Als het ziekenhuis een onderzoek wil doen zijn ze daar vrij in. We hebben vraagtekens bij de onafhankelijkheid. Blijkbaar vindt chirurg Fa Si Oen dat dit onderzoek genoeg is. Dat mag, maar de inspectie bepaalt.” De stop werd in oktober opnieuw met zes maanden verlengd.

 
Alcalá vraagt zich ook af hoe breed het onderzoek is. “Het gaat niet alleen om de mortaliteit, het is en blijft een ingreep die per land kan verschillen. Het lijkt er ook op dat ze alleen de documenten van het ziekenhuis hebben onderzocht. Wat nou als iemand thuis is overleden? Het lijkt mij sterk dat ze dat geëvalueerd hebben.”

 
Cijfers
Medisch directeur Cai Winkel zegt er zeker van te zijn dat de arts-assistenten die het onderzoek hebben uitgevoerd onafhankelijk zijn. “De cijfers die zijn gebruikt zijn niet zomaar uitgezochte cijfers”, zegt hij op de vraag of de cijfers betrouwbaar zijn. “Een panel van internationale experts heeft ernaar gekeken en zijn het roerend eens dat het maag verkleinende programma van het Sehos excellent is.”

 
In de tussenrapportage van ex-inspecteur Jan Huurman op 18 april 2013, toen de stop op de operaties werd verlengd, staat dat in totaal 326 maagverkleiningsoperaties zijn uitgevoerd. Vijf patiënten zijn kort na de operatie, als gevolg van complicaties, overleden. Dit is een peri-operatieve mortaliteit van ruim 1,5 procent, wat volgens de inspectie te hoog was. Tijdens zijn onderzoek kwam volgens Huurman bovendien naar boven dat er geen complicatieregistratie kon worden gepresenteerd over veel van de 326 operaties.

 
Openheid
Fa Si Oen zegt in het interview met de Amigoe dat de stop te voorbarig is opgelegd door de ex-inspecteur. “Mijn interventie kwam nadat ik signalen heb ontvangen over onveiligheid, klachten en zelfs overlijdensgevallen”, vertelt Huurman. “Deze waren niet gemeld door de vakgroep. Vooraf heb ik met Fa Si Oen gesproken. Omdat ik geen openheid van zaken kreeg, heb ik er een stop op gezet om onderzoek te kunnen doen.”

 
Huurman vindt het kwalijk dat het onderzoek niet is uitgevoerd door een onafhankelijk team. “Je kunt de resultaten wel voorleggen aan een internationaal gezelschap, maar als die geen toegang heeft tot de brongegevens, zegt dat niks. Het grootste probleem dat ik als inspecteur had, was het boven water krijgen van de data. Verder zou het elders in de wereld onbestaanbaar zijn dat dit type reviews worden uitgevoerd door arts-assistenten.”

 
Chirurg Fa Si Oen was niet bereikbaar voor commentaar.