Inspecteur-generaal Joe Alcala

Inspecteur-generaal Joe Alcalá

WILLEMSTAD – “Op de BES-eilanden wordt zorg gemeten naar de Nederlandse maatstaven, maar het is hier geen Nederland. Het is aan Curaçao om te bepalen welke zorg juist is voor 150.000 mensen.” Dat zegt waarnemend inspecteur-generaal Joe Alcalá in een reactie op het debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties afgelopen vrijdag.

 
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft een verbod gelegd op het uitzenden van patiënten uit de BES naar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao. Ze zegt zich te baseren op het advies van de Nederlandse Inspectie van Gezondheid.”De inspectie heeft al twee jaar geen gezamenlijke activiteiten ondernomen met de Nederlandse Inspectie op het gebied van toezicht. Het laatste bezoek vanuit Nederland was in 2012 door inspecteur Jan van Wijngaarden”, aldus Alcalá.

 
Over een recent advies van de Nederlandse inspectie is hij niet op de hoogte. Alcalá wil het niet hebben over of de zorg in het Sehos onder de maat is, zoals Schippers stelt. “Het is een geheel. Er moet gewerkt worden aan de mensen, de organisatiestructuur en gekeken worden waar er geld voor beschikbaar is.”

 
Geen inspecteur
Ondertussen zit Curaçao al maanden zonder Inspecteur Gezondheidszorg. Volgens Alcalá is er iemand voorgedragen maar moet de minister nog een beslissing nemen. Wanneer dit gebeurt, kan hij niet zeggen. De inspectie Gezondheidszorg ligt al een tijd onder vuur. Klachtbehandeling laat door onderbezetting lang op zich wachten; sommige klachten liggen al langer dan een jaar bij de Inspectie en meerdere patiënten en de nabestaanden hebben de noodklok geluid.

 
Tijdens het debat legden Kamerleden Ronald Van Raak en Hanke Bruins Slot volgens het Antilliaans Dagblad de nadruk op het functioneren van de medische specialisten, die het ziekenhuis “gebruiken als een zak geld” en er “volop bijklussen in hun eigen bedrijfjes”. Nena Abbad, voorzitter van de Vereniging Medische Specialisten Curaçao (VMSC) zegt dit met verbazing te hebben gelezen.

 
“Het is inmiddels de tweede keer dat minister Schippers onder verwijzing naar ‘recente informatie’ met veel aplomb reuring veroorzaakt over de kwaliteit van de gezondheidszorg op Curaçao. De eerste keer was tijdens een werkbezoek aan Bonaire in het voorjaar van 2012. Het gaat echter zowel in 2012 als nu om hetzelfde rapport, namelijk een inspectierapport uit 2007 dat de Nederlandse Inspectie heeft opgesteld. Na 2007 is er geen enkele nieuwe rapportage geweest”, zegt Abbad.

 
Structuur
“Wij kunnen ons ook in het geheel niet in de uitspraken van Ronald van Raak en Hanke Bruins Slot vinden. Hun opmerkingen geven alleen duidelijk aan dat ze weinig kennis hebben van de structuur van de gezondheidszorg van Curaçao.” Wat betreft het verbod op het uitzenden van patiënten uit de BES-eilanden naar het Sehos zegt Abbad: “we hebben nog steeds met grote regelmaat patiënten uit Bonaire. Daar is nooit een onderbreking in geweest.”

 
‘Oud nieuws’
Medisch directeur van het Sehos, Cai Winkel, laat in een korte reactie weten dat de opmerkingen over een verbod van medische uitzendingen uit de BES ‘oud nieuws’ is. “Dit is al zeven jaar aan de gang en we hebben altijd patienten van de BES-eilanden gehad.”

 
De Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft middels een persbericht laten weten dat ze de stelling van Den Haag verwerpen: “Dat de kwaliteit van zorg in de afgelopen jaren er alleen maar op achteruit zou zijn gegaan is pertinent onjuist en met feiten aantoonbaar verwerpelijk. Het besluit destijds van de Nederlandse minister om geen patiënten uit Bonaire voor medische behandeling uit te zenden naar het SEHOS berust op een oud inspectierapport uit 2005 en 2008. Dit besluit is bij het ziekenhuis bekend en de minister is op de hoogte gesteld van de verbeterplannen van het SEHOS.”