Inspecteur Gersji op zijn kantoor -foto: Leoni Leidel-Schenk

Inspecteur Gersji Rodrigues Pereira op zijn kantoor -foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – De maagverkleiningsoperaties in het Sint Elisabeth Ziekenhuis (Sehos) zijn weer stopgezet. Dit bevestigt inspecteur van Gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira. Deze keer is de stop niet opgelegd door de inspectie, maar het programma is intern door de vakgroep chirurgie tijdelijk gestaakt.

Maagverkleinende operaties werden in februari 2013 door de inspectie stopgezet na meerdere sterfgevallen. In januari 2014 pleitte chirurg Patrick Fa Si Oen voor hervatting van het programma nadat er intern een onderzoek was uitgevoerd. Toenmalig inspecteur-generaal Joe Alcalá was sceptisch over dat onderzoek, maar de stop werd, nog voor het aantreden van inspecteur Rodrigues Pereira, in november opgeheven.

Hoeveel maagverkleiningen zijn uitgevoerd in de periode dat de stop opgeheven was, is niet bekend bij Rodrigues Pereira of medisch directeur Cai Winkel. Het interne onderzoek dat zou moeten uitwijzen of de maagverkleiningsoperaties veilig zijn, is niet openbaar gemaakt en kan ook niet worden ingezien.

Kwaliteitsborging
Volgens Rodrigues Pereira betreft het enkel een wetenschappelijk onderzoek naar de bariatrische chirurgie. “Dat is wat anders dan een onderzoek naar kwaliteitsborging. Dat kun je niet intern doen. Dan keurt de slager zijn eigen vlees. Ik heb het rapport bekeken en gezegd dat het qua kwaliteitsborging nog niet voldoende is. De tweede stap is het beleidsplan geweest. In die fase zitten we nog. In de vakgroep heelkunde worden ook intern maatregelen genomen om te kwaliteit te kunnen borgen. Naar mijn mening mag dit wat scherper, ook als het gaat om het meten van kwaliteit.”

Rodrigues Pereira is aangesteld voor vijf jaar en is nu acht maanden aan de slag als inspecteur. Hij erfde een zwaar onderbezette inspectie van Gezondheidszorg. “Er zijn klachten heel lang blijven liggen, zelfs klachten van eind 2010. Dat zijn de restjes van alle jaren dat de continuïteit van de inspectie te wensen naliet. Op twee klachten na zijn alle klachten, 35 dossiers tot 2014, nu afgerond. Van een of twee klachten moeten we nog beslissen: gaan we daar mee verder, of moeten die naar het tuchtcollege.”

‘High profile’
Er zijn twee ‘high profile’ klachten waarvan de belanghebbenden nog steeds wachten op de afronding: het overlijden van Julio Martina na een maagverkleiningsoperatie en de misgelopen galblaasoperatie van Lisette van Tatenhove. Of het deze klachten betreft, kan de inspecteur niet zeggen. Van Tatenhove en Julio Martina’s zoon Raylison hebben al twee keer een brandbrief gestuurd naar minister van Gezondheid Ben Whiteman over hun klachten, maar hebben nog steeds geen antwoord gehad.

Rodrigues Pereira zegt geen hinder te ondervinden van de onderbezetting bij de inspectie, die sinds kort ook zonder inspecteur-generaal zit. “Als je me vraagt of er met het aantal mensen dat de inspectie heeft en met het tempo dat men op Curaçao aan kan, voldoende gedaan kan worden in het belang van de volksgezondheid, dan zeg ik: ja. Een inspecteur-generaal is er niet, maar die heeft meer een coördinerende rol. Vooralsnog vind ik het ook niet nodig adjunct-inspecteur aan te stellen.”

Hervatting maagverkleiningen
De Raad van Bestuur van het Sehos en het hoofd van de vakgroep chirurgie, Patrick Fa Si Oen, bereiden ondertussen de hervatting voor van het programma van maagverkleiningen in het ziekenhuis.

Door Leoni Leidel-Schenk