Foto: RVD

De Nederlandse regering erkent verzetsleider Tula officieel als held, in plaats van misdadiger. Koning Willem-Alexander schrijft in een brief aan de Curaçaose bevolking hoe belangrijk hij deze rehabilitatie vindt. 

Tula werd samen met zijn medestrijders op gruwelijke wijze vermoord door de koloniale macht op 3 oktober 1795, omdat de totslaafgemaakten vrije mensen wilden zijn. ‘Wij zijn al te erg mishandeld. Wij willen niemand kwaad doen. Wij verlangen niet anders dan onze vrijheid’, zei hij tijdens het verzet tegen een Nederlandse priester.

Tula stond 228 jaar officieel nog te boek als misdadiger, tot vandaag. “In 2010 is Tula op Curaçao uitgeroepen tot nationale held. Velen van u hebben zich er met hart en ziel voor ingezet dat ook de Nederlandse regering Tula zou rehabiliteren”, aldus Willem Alexander. “Ik hecht eraan u vandaag als uw koning en als deel van de Nederlandse regering te laten weten hoezeer deze rehabilitatie door mij persoonlijk wordt doorvoeld.”

‘Indrukwekkend’ en ‘menselijk’
Tula is volgens de koning ‘een held in zijn daden en in zijn denken’. “Tegenover machthebbers die verstokt bleven vasthouden aan onrecht en onderdrukking, geloofde hij in de waarden van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij gaf daar op indrukwekkende wijze uiting aan; intelligent, redelijk, menselijk.”

De koning benadrukt verder in zijn brief hoe ‘menselijk’ Tula was. “Tijdens het bezoek dat mijn vrouw, mijn oudste dochter en ik in februari 2023 aan de toenmalige plantage Knip brachten, raakten we opnieuw onder de indruk van zijn persoonlijkheid.”

“Tula wist velen te inspireren om te vechten voor een menselijk bestaan zonder slavernij. Hij staat symbool voor de strijd voor de rechten van ieder individu. Hij staat ook symbool voor de kracht van Curaçao.”

‘Belangrijk te erkennen wat in het verleden is misdaan’
“Wij dragen onze gedeelde geschiedenis met ons mee, inclusief alle wreedheden, alle pijn en al het verdriet”, schrijft de koning. “Het is belangrijk te erkennen wat in het verleden is misdaan. De rehabilitatie van Tula betekent eerherstel van een groot man die weigerde te buigen en te zwijgen. Zijn stem klinkt dóór en herinnert ons eraan dat vrijheid uiteindelijk het laatste woord heeft.”

“In de geschiedenis van uw land en van ons Koninkrijk staat de gestalte van Tula fier overeind”, aldus Willem-Alexander. “Hij wekt bewondering en respect. Vanwege zijn moed en zijn leiderschap. Vanwege zijn verzet tegen mensonterende uitbuiting. En vanwege de idealen waarmee hij zijn tijd vooruit was.”

Officiële toespraak Nederlandse regering
Vanwege het noodweer werd de ceremonie dinsdagavond afgebroken. De officiële toespraak van demissionair staatssecretaris Van Huffelen vindt woensdag om 17.30 uur alsnog plaatst op Curaçao.