Elk jaar verlaten honderden jongeren Curaçao met de bursalen-vluchten van de Stichting Studiefinanciering Curaçao. Dat aantal neemt voor de derde keer af, terwijl de groep studenten die in de problemen raakt steeds groot blijft.

Het is elk jaar in juli een emotioneel gebeuren op luchthaven Hato, voor de vertrekkende studenten zelf maar ook voor hun familie en vrienden die achterblijven. De hoop onder veel eilandgenoten is dat al deze jongeren met een diploma terugkomen om het eiland ‘vooruit te helpen’, maar de realiteit laat wat anders zien.

Meer dan de helft van de Caribische jongeren stopt met de studie, of haalt geen diploma binnen de studietermijn. De studieschuld van zo’n 50.000 euro, die blijft. De Nederlandse Ombudsman vindt de huidige situatie alarmerend en wil dat de overheid ingrijpt.


Verslag door Kim Hendriksen

Verschillende nare verhalen over huisvesting, de hogere rente en geklaag over slechte service zorgen ervoor dat jongeren liever op zichzelf gaan dan met SSC. Het probleem dreigt groter te worden, omdat de studenten die op zichzelf gaan uit het zicht raken.

Curaçaose studenten raken uit zicht
Ondanks voornemens van de overheid om deze freemovers te registeren, gebeurt dat niet. Een zorgelijke trend, vindt studiecoach Jealaine Alexander-Wawoe.

“In Nederland hebben ze vaak een taalachterstand, ze vinden geen aansluiting bij de andere studenten, maken verkeerde studiekeuzen, hebben een gebrek aan motivatie en zijn niet goed voorbereid.”

‘Al twintig jaar lang zie ik dat de studenten tegen dezelfde problemen aanlopen’

Met haar bedrijf My Future Career begeleidt Alexander-Wawoe verschillende freemovers. Tegen betaling worden ze geholpen bij hun studiekeuze, de emigratie naar Nederland en de begeleiding die ze daar vaak nodig hebben.

Onderwijs op Curaçao sluit niet goed aan op studie in Nederland
“Al twintig jaar lang zie ik dat de studenten tegen dezelfde problemen aanlopen”, is haar conclusie. Waar dat aan ligt? Het onderwijs op het eiland sluit simpelweg niet goed aan bij een studie in Nederland, stelt zij.

“Als wij de kinderen vanaf jonge leeftijd niet de competenties leren te ontwikkelen die ze later nodig hebben als ze gaan studeren, dan zullen ze het extra moeilijk krijgen.”

“Mix dat met een taalachterstand, een cultuur shock en de verkeerde studiekeuze en je hebt een recept om te falen, en dat is dan ook wat ik al twintig jaar zie gebeuren.”

Student Chanté (23) uit Curaçao raakt bijna dakloos in Amsterdam

Het zal je maar overkomen: midden in de corona-pandemie dakloos raken in Amsterdam en je hebt geen familie om op terug te vallen. Een uur voordat Chanté uit Curaçao haar studentenkamer moest verlaten, had ze nog niets. Lees haar verhaal

Dat de freemovers niet worden geregistreerd, maakt het extra lastig om deze studenten tijdens hun studie te volgen. Ze krijgen niet de nodige begeleiding wanneer zij dreigen uit te vallen, terwijl dat onder SSC-bursalen sneller gebeurt.

SSC zegt in een reactie dat er weliswaar uitval is, maar vindt de cijfers van de verschillende rapporten niet betrouwbaar. “We willen weten waar ze de cijfers vandaan halen. Welke studenten precies? Welk percentage is freemovers of bursalen?”, aldus directeur Sidney Justiana.

‘Er is verbetering te zien’
Celeste Cardoze, decaan op het Radulphus College, ziet dat er verbetering is. “De problemen van de Caribische studenten worden nu wel serieus genomen”, vindt zij. “Er is een stuurgroep van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de overgang makkelijker te maken voor Caribische studenten die in Nederland gaan studeren.”

“Er wordt bijvoorbeeld aan gewerkt dat studenten voor vertrek al een BSN-nummer kunnen aanvragen, zodat ze makkelijker een bankrekening kunnen openen en een OV-kaart meteen bij aankomst kunnen aanvragen. Ook problemen rond de zorgverzekering worden aangepakt.”

‘Ze leren niet om zelf na te denken en om hulp te vragen’

Volgens Cardoze zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven op verschillende hogescholen die de studenten vanaf de eilanden begeleiden. Dit zijn veelal Caribische oud-studenten die de nieuwe lichting proberen te helpen.

‘Probleem begint op basisschool’
Maar het studieprobleem waar veel Curaçaose studenten tegen aanlopen, begint volgens Alexander-Wawoe al op de basisschool. “Kinderen leren informatie vooral letterlijk uit hun hoofd, ze leren niet hoe ze moeten leren.”

“Ze leren niet om zelf na te denken en om hulp te vragen. Dat zijn competenties die je in Nederland wel nodig hebt als je daar wil gaan studeren. Het onderwijssysteem op het eiland is zwaar verouderd.”

“Het ontbreekt bij schoolbesturen en de overheid aan een gezamenlijke visie: wat willen wij eigenlijk met de schoolloopbaan van onze kinderen?”