Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Nee, ik weet uit het vierlanden overleg dat instructietaal een onderwerp van discussie is, wat ik goed begrijp, maar ik vind ook echt primair dat die discussie hier moet plaatsvinden.” Dat zei minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid Engelshoven, tijdens een werkbezoek op Bonaire deze week.

Momenteel is er veel discussie over wat de instructietaal op scholen moet zijn. Volgens docenten is er te veel focus op de Nederlandse taal en moet meer gekeken worden naar de behoefte van elk kind.

Leerwerkbedrijf wel Papiaments
De minister ging op bezoek bij een leerwerkbedrijf, waar er wel een voorstel ligt voor Papiaments als instructietaal. “Waar bijvoorbeeld koks worden opgeleid waar nu veel tekort aan is.” Het is een voornemen om deze opleiding ook in het Papiamentu aan te bieden. “Daar ligt nu een wetsvoorstel voor in de Tweede Kamer“, vertelt Van Engelshoven.

Voornaamste reden voor het werkbezoek was een bezoek aan de bibliotheek, waar nu plannen voor worden gemaakt om deze te verbeteren. Ook bracht de minister een aantal bezoeken in het kader van onderwijs, waaronder op het MBO. “Ik ben erg onder de indruk van de stappen die daar zijn gezet om het onderwijs echt op niveau te brengen.”

Begeleiden Caribische studenten in Nederland
Daarnaast waren er gesprekken over het beter begeleiden en voorbereiden van Caribische studenten die in Nederland gaan studeren. “Daar loopt op dit moment een onderzoek naar”, aldus de minister. “We hopen begin volgend jaar spijkers met koppen te slaan.” Taal volgens van Engelshoven wel een onderdeel van het beter begeleiden en voorbereiden van Caribische studenten. “We zijn aan het kijken hoe we hen kunnen helpen met voldoende taalbagage.”

MBO-scholen
Van Engelshoven: “Op het gebied van samenwerking tussen de MBO-scholen in Caribisch Nederland liggen nog kansen. Dat zorgt voor versterking van de lokale arbeidsmarkt en kan studenten nieuwe kansen bieden.”

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Iets anders wat Nederlandse docenten op Bonaire onlangs aangaven, was dat de Nederlandse lesstof niet goed aansluit op de belevingswereld van jongeren. Daarom voelen zij zich genoodzaakt om in hun eigen tijd de lesstof aan te passen. “Ik kan me dit goed voorstellen“, reageert van Engelshoven.
“Uitgevers maken natuurlijk bepaalde methoden, maar onderwijsmiddelen zijn vrij. Het is echt aan de scholen zelf om hier met hun team keuzes over te maken. Dat wordt vanuit de overheid niet voorgeschreven.”

Wet speciaal onderwijs
Onlangs kreeg de Kinderombudsman veel klachten over kinderen voor wie geen passend onderwijs is. Op vragen over de status van een wet voor speciaal onderwijs kon de minister geen antwoord geven. “Daar moet ik u een antwoord op schuldig blijven, dat zit in de portefeuille van meneer Slob.”

Lange wachtlijsten scholen
Scholen op Bonaire kampen momenteel met lange wachtlijsten, terwijl veel docenten maar tijdelijk zijn en er steeds meer mensen naar het eiland komen. Hoe staat van Engelshoven hier tegenover? “Gedeputeerde Nina den Heyer heeft wel haar zorgen geuit over deze ontwikkeling, maar het was niet de bedoeling van dit werkbezoek om daar nu over te spreken.“